1 Представителна страница

Eлектронни услуги за регистрирани потребители

ПРОМЯНА НА ПАРТИДА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ОТЧИТАНЕТО НА ВОДОМЕРА

3573 км.+ 668 км.

МРЕЖАТА КОЯТО ПОДДЪРЖАМЕ

Водоснабдяване и Канализация ЕООД Стара Загора, поддържа 3573 км. водопроводна и 668 км. канализационна мрежа и доставя вода на 207121 потребители на територията на област Стара Загора

интересни факти

water source
453
Водоизточници
pump station
270
Помпени станции
water tank
251
Резервоари
water treatment
5
ПСОВ

НОВИНИ

ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА ЗА ВОДА И САМООТЧЕТ