1 Представителна страница

excavator_red

Прекъсване на водоподаването

Във връзка с ремонтни дейности по проект ОПОС за реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Стара Загора, ще бъде спряно водоподаването на 02.10.2023г. (понеделник) от 09:00 до 16:00 часа в квартал Три Чучура Юг:

- бл. 106; 107; 102; 103; 59; 101; 104; 37; 41; 40; 45; 42; 108; 56; 55; 58.

- Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания.

- ел. подстанция "САМАРА"

Във връзка с хидравлични изпитания на водопроводи по проект ОПОС за реконстукция на водопроводната мрежа в гр. Стара Загора ще бъде спряно водоподаването на 02.10.2023г. (понеделник) от 10:00 до 15:00 часа в следните райони:

- от ул. Васил Левски на юг до ул. Ген. Столетов и от ул. Пенчо Минев на изток до ул. Георги Кюмюрев.

- от ул. Васил Левски на юг до ул. Ген. Столетов и от ул. Кольо Ганчев на изток до ул. Господин Михайловски.

Eлектронни услуги за регистрирани потребители

ПРОМЯНА НА ПАРТИДА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ОТЧИТАНЕТО НА ВОДОМЕРА

3573 км.+ 668 км.

МРЕЖАТА КОЯТО ПОДДЪРЖАМЕ

Водоснабдяване и Канализация ЕООД Стара Загора, поддържа 3573 км. водопроводна и 668 км. канализационна мрежа и доставя вода на 207121 потребители на територията на област Стара Загора

интересни факти

water source
453
Водоизточници
pump station
270
Помпени станции
water tank
251
Резервоари
water treatment
5
ПСОВ

НОВИНИ

ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА ЗА ВОДА И САМООТЧЕТ