1 Представителна страница

Съобщение

 “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Стара Загора съобщава на гражданите, обществените и болнични заведения, предприятия и фирми, че на 23.04.2024 г. от 09.00 часа до 17.00 часа, ще се извършва промивка и дезинфекция на черпателните резервоари на ПС „Ягода II подем“ и „ПС Ягода III подем“.

В тази връзка е възможно да има смущения във водоподаването към отделни части от града и колебания на налягането на водата.

 „В и К” ЕООД Стара Загора се извинява на своите потребители за евентуално причинено неудобство и препоръчва на всички свои абонати да се съобразяват с въведените ограничения и не правят излишни презапасявания с питейна вода.

Съобщение

 “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Стара Загора съобщава на гражданите, обществените и болнични заведения, предприятия и фирми, че във връзка с извършване на промивка и дезинфекция на  напорните резервоарите за град Стара Загора, ще са възможни смущения във водоподаването към отделни части от града и колебания в налягането на водата.

 Дезинфекцията ще се извършва в периода 23.04.2024 г. до 06.06.2024 г. , по предварително изготвен график.

 При възникнала необходимост от промяна на датите, потребителите ще бъдат информирани своевременно.

 „В и К” ЕООД Стара Загора се извинява на своите потребители за евентуално причинено неудобство и препоръчва на всички свои абонати да се съобразяват с въведените ограничения и не правят излишни презапасявания с питейна вода.

График  за извършване на  промивка и дезинфекция на резервоарите за град Стара Загора

23.04.2024 – Черпателен резервоар ПС Ягода II подем, Черпателен резервоар ПС Ягода III подем

25.04.2024 – 11 000 m3 -северна камера

29.04.2024 – 11 000 m3 – южна камера

08.05.2024 – Средна зона – нов

09.05.2024 – Ниска зона – стар

14.05.2024 – Ниска зона – нов

21.05.2024 – Резервоар ПС  Под гарата

22.05.2024 – Резервоар 7000 м3 – източна камера ОШ6, ОШ7

28.05.2024 – Резервоар 7000 м3 – западна камера

30.05.2024 – Резервоар   Железник ОШ 9

04.06.2024 – Резервоар Голеш Висока зона, Резервоар Голеш Ниска зона ОШ 8

06.06.2024 – Резервоар Средна зона стар ОШ 1

ViK-logo-new-2023

Откриване на нов офис за работа с клиенти

За подобряване обслужването на абонатите си "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Стара Загора, откри офис за работа с клиенти на адрес: гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №28

3573 км.+ 668 км.

МРЕЖАТА КОЯТО ПОДДЪРЖАМЕ

Водоснабдяване и Канализация ЕООД Стара Загора, поддържа 3573 км. водопроводна и 668 км. канализационна мрежа и доставя вода на 207121 потребители на територията на област Стара Загора

интересни факти

water source
453
Водоизточници
pump station
270
Помпени станции
water tank
251
Резервоари
water treatment
5
ПСОВ

НОВИНИ

ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА ЗА ВОДА И САМООТЧЕТ