ПЛАЩАНЕ В КАСОВ САЛОН

Паричен салон бул. „Митрополит М. Кусев“ № 7 (на пресечката с ул. Христо Ботев) – КЛИЕНТСКИ ЦЕНТЪР
Работно време: 8:00 – 18:00

Паричен салон бул. „Цар Симеон Велик” № 142 (до офис на бившата Корпоративна банка)
Работно време: 8:00 – 17:00

Паричен салон бул. „Цар Симеон Велики” № 28 (в сградата на бившия Кореком)
Работно време: 7:30 – 18:00

Паричен салон ул. „Свобода” № 1, тел. 0431/ 6 47 32
Работно време: 8:00 – 17:30

Паричен салон ул. Шарампол № 2 (в сградата на ВиК)
Работно време: 8:00 – 17:00

Паричен салон ул. „1-ви Май” № 3, тел. 0417/ 8 25 29
Работно време: 8:00 – 18:00

Паричен салон ул. „Цар Симеон Велики” № 53 (в сградата на ВиК)
Работно време: 8:00 – 12:00 и 13:00 – 17:00

Loading