ЦЕНИ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

Цена за доставяне на вода 3.229 лв./m3
Цена за отвеждане на отпадъчни води 0.328 лв./m3
Цена за пречистване на отпадъчни води – Битови и и приравнените към тях обществени, търговски 0.635 лв./m3
Цена за пречистване на отпадъчни води – Промишлени и Стопански  
Степен на замърсяване 1 0.709 лв./m3
Степен на замърсяване 2 1.040 лв./m3
Степен на замърсяване 3 1.545 лв./m3
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВиК ЕООД – гр. Сливен) 1.066 лв./m3

*цените са без включен ДДС и влизат в сила от 01.01.2024

Комплексната крайна цена за битови и приравнените към тях абонати, ползващи трите услуги – доставяне, отвеждане, пречистване с включен ДДС е 5,03 лв./м3

Крайната цена се състои от сумата на цените на видовете услуги приложими за съответното населено място:

Водоснабдяване + Отвеждане на канални води (Канализация) + Пречистване на отпадъчни води

Например едно домакинство би имало следната сметка:

Вариант 1

вкл. трите вида у-ги

(общински градове)

Вид услуга лв/m
Водоснабдяване 3.229
Канализация 0.328
Пречистване 0.635
Сума: 4.192
ДДС 20% 0.8384
Обща цена 5.0304
Крайна цена 5.03

Вариант 2

вода+канализация

Вид услуга лв/m3
Водоснабдяване 3.229
Канализация 0.328
Пречистване без
Сума: 3.557
ДДС 20% 0.7114
Обща цена 4.2684
Крайна цена 4.27

Вариант 3

само вода

(в по-голяма част от селата)

Вид услуга лв/m3
Водоснабдяване 3.229
Канализация без
Пречистване без
Сума: 3.229
ДДС 20% 0.6458
Обща цена 3.8748
Крайна цена 3.87

ЦЕНИ ЗА ПАРТИДИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

ВИД УСЛУГА ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС
1 Откриване на партида с един водомер 25.00 30.00
2 Откриване на партида за втори и следващ водомер в един имот (апартамент) 10.00 12.00
3 Смяна на партида – население 5.00 6.00
4 Смяна на партида – обществен сектор 12.50 15.00
5 Издаване на справка за партида или абонат/ Издаване на удостоверение за наличие и липса на задължения 5.00 6.00

Цените влизат в сила от 01.01.2019 г.

ЦЕНА ЗА ПРОВЕРКА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ВИД УСЛУГА ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС
1 Цена за проверка на разпределение от общ водомер 86.32 103.58

Във връзка с предлаганата услуга на клиенти на Дружеството за проверка на състоянието на ситемата за отчитане на потреблението на питейна вода от комисия, при постъпила молба от представители на етажната собственост, се начислява такса в случаите, когато разпределението е до 20% и проверката е с повторно заявление.

Цената е в сила от 01.02.2018 г.

ЦЕНИ ЗА РЕМОНТ И ПОДМЯНА НА ВОДОМЕРИ

НОМЕНКЛАТУРА НА УСЛУГА ЕД.ЦЕНА БЕЗ ДДС ДДС КРАЙНА ЦЕНА
1 Пломбиране на водомер
– отиване и връщане
– пломбиране на холендрите
15.00 3.00 18.00
2 Подмяна с нов едноструен водомер – 1/2″ и 3/4″ – в т. ч.
– нов водомер – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
60.00 12.00 72.00
3 Подмяна с нов едноструен водомер – 1/2″ и 3/4″ – собственост на клиента – в т. ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
21.25 4.25 25.50
4 Подмяна с нов многоструен водомер – 1″ – в т. ч.
– нов водомер – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
245.00 49.00 294.00
5 Подмяна с нов многоструен водомер – 1″ – собственост на клиента – в т.ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
32.50 6.50 39.00
6 Подмяна с нов многоструен водомер – 1 1/4″ – в т. ч.
– нов водомер – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
262.50 52.50 315.00
7 Подмяна с нов многоструен водомер – 1 1/4″ – собственост на клиента – в т. ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
35.00 7.00 42.00
8 Подмяна с нов многоструен водомер – 1 1/2″ – в т. ч.
– нов водомер – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
415.00 83.00 498.00
9 Подмяна с нов многоструен водомер – 1 1/2″ – собственост на клиента – в т. ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
47.50 9.50 57.00
10 Подмяна с нов многоструен водомер – 2″ – в т. ч.
– нов водомер – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
585.00 117.00 702.00
11 Подмяна с нов многоструен водомер – 2″ – собственост на клиента – в т. ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
55.00 11.00 66.00
12 Метрологична проверка на водомер 1/2″ и 3/4″, 3-5м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
57.50 11.50 69.00
13 Метрологична проверка на водомер 1/2″ и 3/4″, 3-5м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
47.50 9.50 57.00
14 Метрологична проверка на водомер 1″, 7м3/ч или 10м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
72.50 14.50 87.00
15 Метрологична проверка на водомер 1″, 7м3/ч или 10м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
57.50 11.50 69.00
16 Метрологична проверка на водомер 1 1/4″, 12м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
95.00 19.00 114.00
17 Метрологична проверка на водомер 1 1/4″, 12м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
62.50 12.50 75.00
18 Метрологична проверка на водомер 1 1/2″, 20м³/ч в срок на годност или изтекъл такъв – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
112.50 22.50 135.00
19 Метрологична проверка на водомер 1 1/2″, 20м³/ч в срок на годност или изтекъл такъв – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
72.50 14.50 87.00
20 Метрологична проверка на водомер 2″, 30м³/ч в срок на годност или изтекъл такъв – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
142.50 28.50 171.00
21 Метрологична проверка на водомер 2″, 30м³/ч в срок на годност или изтекъл такъв – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
85.00 17.00 102.00
22 Препрограмиране на предавателен модул – в т. ч.
– програмиране на модула спрямо показанията на водомера
– отиване и връщане
22.50 4.50 27.00
23 Подмяна на предавателен модул повреден или изгубен от абоната – в т. ч.
– монтаж на нов предавателен модул
– програмиране на модула спрямо показанията на водомера
– отиване и връщане
160.00 32.00 192.00
24 Подмяна на водомер повреден от абоната работещ с предавателен модул – в т. ч.
– демонтаж на повредения водомер
– монтаж на новия водомер
– програмиране на модула спрямо показанията на водомера – отиване и връщане
77.50 15.50 93.00
25 Подмяна на водомер с предавателен модул повреден от абоната – в т. ч.
– демонтаж на повредения водомер
– монтаж на новия водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
187.50 37.50 225.00
26 Подмяна на СК 1/2″ и 3/4″ с нов собственост на оператора – в т. ч.
– СК
– монтаж на СК
– отиване и връщане
30.00 6.00 36.00
27 Подмяна на СК 1/2″ и 3/4″ с нов собственост на клиента – в т. ч.
– монтаж на СК
– отиване и връщане
20.00 4.00 24.00
28 Подмяна на СК 1″ и 1 1/4″ с нов собственост на оператора – в т. ч.
– СК
– монтаж на СК
– отиване и връщане
62.50 12.50 75.00
29 Подмяна на СК 1″ и 1 1/4″ с нов собственост на клиента – в т. ч.
– монтаж на СК
– отиване и връщане
27.50 5.50 33.00
30 Подмяна на СК 1 1/2″ и 2″ с нов собственост на оператора – в т. ч.
– СК
– монтаж на СК
– отиване и връщане
92.50 18.50 111.00
31 Подмяна на СК 1 1/2″ и 2″ с нов собственост на клиента – в т. ч.
– монтаж на СК
– отиване и връщане
37.50 7.50 45.00
32 Подмяна на СК 2 1/2″ и 3″ с нов собственост на оператора – в т. ч.
– СК
– монтаж на СК
– отиване и връщане
162.50 32.50 195.00
33 Подмяна на СК 2 1/2″ и 3″ с нов собственост на клиента – в т. ч.
– монтаж на СК
– отиване и връщане
43.75 8.75 52.50
34 Монтаж на удължител 6.00 1.20 7.20
35 Монтаж на месингов холендър за водомер 1/2″ и 3/4″ 7.50 1.50 9.00
36 Монтаж на месингов холендър за водомер 1″ 8.75 1.75 10.50
37 Монтаж на месингов холендър за водомер 1 1/4″ 10.00 2.00 12.00
38 Монтаж на месингов холендър за водомер 1 1/2″ 12.50 2.50 15.00
39 Монтаж на месингов холендър за водомер 2″ 22.50 4.50 27.00
40 Монтаж на водомер с предавателен модул закупен от клиента – в т. ч.
– монтаж на нов водомер с радиомодул
– програмиране на радиомодула
– пломбиране на холендрите
– откриване на партида
– отиване и връщане
150.00 30.00 180.00
41 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения 5.00 1.00 6.00
42 Продажба на водомерна шахта Dy 25 и Dy 32 165.00 33.00 198.00
43  Продажба на водомерна шахта Dy 40 220.00 44.00 264.00
44 Продажба на водомерна шахта Dy 50 275.00 55.00 330.00
45 Продажба на водомерна шахта Dy 63 330.00 66.00 396.00

Цените влизат в сила от 07.02.2022 г.

ЦЕНА ЗА ОТКРИВАНЕ И СМЯНА НА ПАРТИДА

НОМЕНКЛАТУРА НА УСЛУГА ЕД.ЦЕНА БЕЗ ДДС ДДС КРАЙНА ЦЕНА
1 Откриване на партида 25.00 5.00 30.00
2 За втори и следващ водомер в един имот (апартамент) 10.00 2.00 12.00
3 Смяна на партида – население 5.00 1.00 6.00
4 Смяна на партида – обществен сектор 12.50 2.50 15.00

Цените влизат в сила от 07.02.2022 г.

ЦЕНИ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ЗА НЕРЕДОВНИ ПЛАТЦИ

ВИД УСЛУГА ЦЕНА БЕЗ ДДС ДДС КРАЙНА ЦЕНА
1 Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на асфалтови настилки – при диаметър на тръбите до 1″ вкл. 234.31 46.86 281.17
2 Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на асфалтови настилки – при диаметър на тръбите до 2″ вкл. 254.31 50.86 305.17
3 Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на асфалтови настилки – при диаметър на тръбите над 2″ 344.31 68.86 413.17
4 Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на тротоар – при диаметър на тръбите до 1″ вкл. 90.15 18.03 108.18
5 Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на тротоар – при диаметър на тръбите до 2″ вкл. 110.15 22.03 132.18
6 Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на тротоар – при диаметър на тръбите над 2″ 269.93 53.99 323.92
7 Прекъсване и възстановяване на водоподаването без трайна настилка – при диаметър на тръбите до 1″ вкл. 66.22 13.24 79.46
8 Прекъсване и възстановяване на водоподаването без трайна настилка – при диаметър на тръбите до 2″ вкл. 86.22 17.24 103.46
9 Прекъсване и възстановяване на водоподаването без трайна настилка – при диаметър на тръбите над 2″ вкл. 176.22 35.24 211.46
10 Прекъсване и възстановяване на СВО чрез поставяне на заключващо устройство 19.17 3.83 23.00
11 Прекъсване и възстановяване на СВО чрез сваляне на водомера 29.17 5.83 35.00

ЗАБЕЛЕЖКА:
Заплащането на разходите за прекъсване и възстановяване на водоснабдяването се извършва от потребителя
преди възстановяване на водоподаването и след изплатени всички задължения.

Цените са в сила от 28.06.2010г.

ЦЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКИ И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ

Технически услуги


ВИД УСЛУГАОБИКНОВЕНАОБИКНОВЕНАБЪРЗАБЪРЗА
Цена без ДДСЦена с ДДСЦена без ДДСЦена с ДДС
1Съгласуване на скица:
– формат А416.7520.1033.5040.20
– формат А321.0025.2041.7550.10
– формат по голям от А333.5040.2066.7580.10
2Предоставяне на предварителни изходни данни за ПУП33.5040.2066.7580.10
3Презаверяване на предварителни изходни данни за ПУП16.7520.1033.5040.20
4Съгласуване на ПУП
– Съгласуване на схеми за ПУП 16.7520.1033.5040.20
– Съгласуване на ПУП-ПП за линейни обекти до 500 м25.0030.0050.0060.00
– Съгласуване на ПУП-ПП за линейни обекти над 500 м41.7550.1083.50100.20
5*Проучване и предоставяне на изходни данни за присъединяване към ВиК мрежите
– проучване и предоставяне на данни за проектиране на СВО 32.2038.6448.2957.95
– проучване и предоставяне на данни за проектиране на СКО 32.2038.6448.2957.95
– проучване и предоставяне на данни за проектиране на СВО и СКО 60.8373.0091.25109.50
– проучване и предоставяне на данни за временно водоснабдяване на строителна площадка32.2039.4648.2957.95
6*Презаверяване на изходни данни за присъединяване към ВиК мрежите16.2419.4924.3629.2300
7Разглеждане и съгласуване на проект без външни връзки33.5040.2066.7580.10
8*Разглеждане и съгласуване на проект за СВО/СКО /нелинеен обект/
СВО31.8738.2447.8057.36
СКО31.8738.2447.8057.36
СВО и СКО63.7476.4995.60114.72
9Разглеждане и съгласуване на проекти на линейни обекти:
– с дължина до 250 м33.5040.2066.7580.10
– с дължина от 250 м до 500 м66.7580.10133.50160.20
– с дължина от 500 м до 1000 м100.00120.00200.00240.00
– с дължина над 1000 м166.75200.10
10Становище за присъединен обект33.5040.2066.7580.10
11Становище за готовност на обекта за въвеждане в експлоатация41.7550.1083.50100.20
12Презаверяване на становище16.2419.4924.3629.23
13Изготвяне на оферта за СМР16.6666720.00
14Договор за присъединяване към ВиК мрежата – отдел Техническибез такса
15Договор за отвеждане и пречистване на производствени отпадъчни води – отдел Канализациябез такса
16Договор за временно водоснабдяване -отдел Техническибез такса
17Договор за доставка на вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води – отдел Реализациябез такса

Строителни услуги


ВИД УСЛУГАОБИКНОВЕНАЗАБЕЛЕЖКА
Цена без ДДСЦена с ДДС
1Услуга за осигуряване на условия за временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа293.23351.88включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възтановяване на настилки
2Услуга за осигуряване на условия за прекъсване на временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа642.12770.54включва: труд и м-ли на затапване на СВО до ул. водопровод с изкопни работи и възстановяване на настилка
3Услуга за осигуряване на условия за изграждане на постоянно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа
– до Ф 32 мм293.23351.88включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възстановяване на настилка
– до Ф 63 мм331.60397.92включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възстановяване на настилка
– до Ф 90 мм с водовземна скоба471.80566.16включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възстановяване на настилка
– до Ф 90 мм с тройник1461.381753.66включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възстановяване на настилка
4Услуга за осигуряване на условия за изграждане на връзка на строеж /обект/ към канализационната мрежа при същ. УРШ240.25288.30включва: труд и м-ли на връзката СКО и ул. Канализация при същ. РШ без изкопни работи и възстановяване на настилка
5Услуга за спиране на водоподаването на имот /строеж/ по искане на частен инвеститор60.2972.35включва: труд и транспорт работници

ЗАБЕЛЕЖКА:

Настоящата Заповед отменя Заповед № З-40/30.01.17г. и влиза в сила от 04.01.2021г.

За строителните услуги при по-особени случаи се правят индивидуални оферти.

С “*” са отбелязани регулираните услуги.

ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ ОТ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „ВОДИ“

Ценоразпис на извършваните услуги от изпитвателна лаборатория „Води“