ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА

Телефон и факс

042 601 096

Адрес

ул. „Христо Ботев“ № 62

Електронна поща

secretary@wik-stz.com

Работно време

08:00 - 17:00 ч. Обедна почивка 12:00 - 13:00

Посещение при Управителя – с предварително записване на телефон 042/601 096 и след получен неудовлетворяващ отговор на подадено заявление. Записващите се за приемен час лица предварително предоставят информация, включително писмени документи, по проблемите, по които желаят да бъдат приети, както и телефон и/или електронна поща за контакт.

КОНТАКТТЕЛЕФОНE-mail
Управител/Технически секретар       (тел/факс) 042 601 096 secretary@wik-stz.com
Факс: 042 601 507
Заместник управител 042 631 345
Р-л Н-е Финансово икономическа дейност 042 601 282
Главен инженер 042 600 036
Длъжностното лице по защита на данните /DPO/ 042 988 900  dpo@wik-stz.com
Каса 042 988 901
отдел Водоснабдяване 042 601 543
отдел Канализация и отдел Пречистване 042 601 543
Водомерно стопанство 0889 428 554
отдел Енергомеханичен 042 601 345
отдел Технически 042 988 902
отдел Събиране на просрочени вземания 042 987 172
отдел Реализация/Инкасо 042 601 623
отдел Обществени поръчки             (тел/факс) 042 601 476
отдел Вътрешен одит 042 601 185
отдел Човешки ресурси/ТРЗ 042 601 592
отдел Счетоводство 1 042 601 547
отдел Счетоводство 2 042 988 903
отдел Компютърна обработка на информацията 042 651 355
отдел Управление на проекти             (тел/факс) 042 651 345