ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА

Телефон

042 601 096

Адрес

ул. „Христо Ботев“ № 62

Електронна поща

secretary@wik-stz.com

Работно време

08:00 - 17:00 ч. Обедна почивка 12:00 - 13:00

Посещение при Управителя – с предварително записване на телефон 042/601 096 и след получен неудовлетворяващ отговор на подадено заявление. Записващите се за приемен час лица предварително предоставят информация, включително писмени документи, по проблемите, по които желаят да бъдат приети, както и телефон и/или електронна поща за контакт.

НаименованиеТелефонE-mail
Управител 042/601 096rmilanov@wik-stz.com
Технически секретар 042/601 096secretary@wik-stz.com
Факс: 042/601 507 
Заместник управител/Главен иженер 042/631 345nkaludov@wik-stz.com
Р-л направление Финансово административна дейност 042/601 282sborisova@wik-stz.com
Р-л направление на Проекти  
Длъжностното лице по защита на данните /DPO/ 042/988 900dpo@wik-stz.com
отдел Водоснабдяване 042/601 543s_dragova@wik-stz.com
отдел Канализация и Пречистване 042/601 543 tatyana_mancheva@wikstz.com

отдел Водомерно стопанство

 0889/428 554   nnikolov@wik-stz.com
отдел Енергомеханичен 042/601 345aognjanov@wik-stz.com
отдел Технически 042/988 902j_smilianova@wik-stz.com
отдел Реализация/Инкасо 042/601 623bshiriakov@wik-stz.com
отдел Правни и Обществени поръчки              042/601 476mzaharieva@wik-stz.com 
отдел Вътрешен одит 042/601 185kradeva@wik-stz.com
отдел Човешки ресурси 042/601 592yruseva@wik-stz.com

отдел Счетоводство

отдел Информационни технологии

 042/601 547

sivanova@wik-stz.com

zstamov@wik-stz.com