1. Цени на методи за изпитване и пробовземане на вода за пиене/питейно-битови цели и подземни води.

Вид на изпитване/характеристикаМетод на изпитване/пробовземанеЦена без ДДСЦена с ДДС
1. МътностБДС EN ISO 7027-1, т.5.3:201610.1712.20
 2.ЦвятБДС EN ISO 7887 метод С:20128.3310.00
 3.Активна реакция – рНБДС3424,т.1:19818.3310.00
БДС 17.1.4.27 т.1:19808.3310.00
 4.ЕлектропроводимостБДС EN 27888:20008.5010.20
 5.Амониев йонВЛМ 4:201910.0812.10
 6.НитритиВЛМ 5:20199.4211.30
 7.НитратиВЛМ 6.1:201915.4218.50
ВЛМ 6.2:202015.0018.00
 8.МанганВЛМ 8:201910.8313.00
 9.Перманганатна окисляемостБДС 3413:197713.1715.80
БДС 17.1.4.16:197913.1715.80
 10.Обща твърдостБДС ISO 6059:200211.7514.10
 11.КалцийБДС ISO 6058:200211.0013.20
 12.МагнезийВЛМ 16:202011.0013.20
 13.ЖелязоВЛМ 1:201913.4216.10
 14.СулфатиВЛМ 2.1:201916.0019.20
ВЛМ 2.2:202016.0019.20
 15.ФосфатиВЛМ 3:20198.5810.30
 16.ХлоридиБДС 3414:19809.0810.90
БДС 17.1.4.24, т.1:19809.0810.90
 17.ХромВЛМ 7:201913.0815.70
 18.БорВЛМ 9:201920.1724.20
 19.МедВЛМ 11.1:201911.5013.80
ВЛМ 11.2:202011.3313.60
 20.ФлуоридиВЛМ 10:201914.9217.90
 21.Колиформи и Ешерихия коли (E. coli)БДС EN ISO 9308-1:2014/А1:201732.2538.70
 22.ЕнтерококиБДС EN ISO 7899-2:200334.0040.80
 23.Брой колонии при 22°С и 37°С (микробно число)БДС EN ISO 6222:200231.3337.60
 24.Клостридиум перфрингенсБДС EN ISO 14189:201629.8335.80
 25.ПробовземанеБДС ISO 5667-5:201310.00 *12.00*
БДС EN ISO 19458:200610.00 *12.00*
 26.Издаване на протокол   (в случайте, в които се издава копие от протокол от изпитване) 12.5015.00

*Цените са без транспортни разходи.

2. Цени на методи за изпитване и пробовземане на отпадъчни води

Вид на изпитване/характеристикаМетод на изпитване/пробовземанеЦена без ДДСЦена с ДДС
 1.Активна реакция – рНБДС 17.1.4.27, т.1:19808.3310.00
 2.Определяне индекса на химична потребност от кислород (ХПК)ISO 15705:200235.0042.00
 3.Биохимична потребност от кислород след n дни (БПКn)БДС  EN ISO 5815-1:201930.5836.70
 4.Неразтворени (суспендирани) веществаБДС 17.1.4.04:198012.3314.80
 5.Хром (общ, три и шествалентен)ВЛМ 12:201931.5037.80
 6.Общ фосфорВЛМ 15:201927.0032.40
 7.Азот (общ)ВЛМ 14:201925.2530.30
 8.Азот амониевВЛМ 13:201918.3322.00
 9.ПробовземанеБДС ISO 5667-10:202010.00*12.00*

*Цените са без транспортни разходи

Забележка:

Цените влизат в сила от 12.06.2023 г. със Заповед З-324/01.06.2023 г. на Управителя на ВиК ЕООД

Loading