ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕРИ

Съгласно закона за измерванията и Заповед № А – 616 / 11.09.2018 г. на Председателя на ДАМТН водомерите от одобрен тип с номинален разход Qn ≤ 15 m3/h и и водомерите с оценено съответствие с постоянен разход Q3 ≤ 25 m3/h, трябва да минат на метрологична проверка за точност на всеки 5 години.

При водомери от одобрен тип с номинален разход с Qn > 15 m3/h и водомерите с оценено съответствие с постоянен разход Q3 > 25 m3/h – периодичността на проверката е на 2 години

Метрологични проверки на водомерите се извършват в оправомощена лаборатории от ДАМТН.

Периодичността на проверките на индивидуалните водомери като средства за измерване и разпределение на изразходваното количество вода в сгради – етажна собственост, се извършва през 10 години за сметка на потребителя.

Водомерът може да се сваля за ремонт само от служител на нашето дружество, който изготвя протокол за демонтаж с данните за фабричния номер на водомера и показанията му. Протоколът се прави в два екземпляра и се подписва от абоната и нашия представител. Задължително след всяка проверка, ремонт на арматури и водомери, се пломбира холендъра на арматурно – водомерния възел от представители на „ВиК”. Всякакви манипулации, извършени без знанието на ВиК – Стара Загора, се смятат за нарушение и се санкционират.

Състоянието на водомерите се следи от нашите инкасатори, които след минаване за отчет по месечния график, дават информация за повредени водомери. Ако клиентът се съмнява в изправността на водомера, може да се обърне към Българския институт по метрология – сектор Стара Загора на ул. “Цар Симеон Велики” №108.

Loading