Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора, според статута си е дружество със 100% държавна собственост и има основна дейност – експлоатация и поддържане на водопроводната и канализационна система в общините от област Стара Загора.

Понастоящем структурата на ВиК Стара Загора е организирана на три нива под Упра­вителя. Първото ниво – Ръководители направления – Главен инженер, Ръководител Финансова и административна дейност, Ръководител Водомерно стопанство и ПСД, Ръководител Направление Проекти, заедно с основния управленски персонал по отдели и трето ниво е представено от 6 Регионални звена.

Дружеството се управлява и представлява от инж. Радостин Миланов

Мениджърският състав на дружеството в Централно управление:

Управителинж. Радостин Миланов
Главен инженер, Зам. управителинж. Николай Калудов
Направление Проектиинж. Пеньо Пейков
Направление Финансова и административна дейностСнежана Борисова
Направление Водомерно стопанство и ПСДНивелин Николов
отдел Финансово счетоводенДесислава Врайкова
отдел Водоснабдяванеинж. Севдалина Драгова
отдел Канализацияинж. Татяна Манчева
отдел Енергомеханиченинж. Александър Огнянов
отдел ГИСинж. Момчил Тодоров
отдел Техническиинж. Жаклина Смилянова
отдел Капитално строителствоинж. Виктор Вичев
отдел Управление на проектиинж. Милена Димитрова
отдел СигурностМитко Николов
отдел РеализацияБожидар Ширяков
отдел Водомерно стопанствоМиглена Желязкова (ВИД)
отдел Правен и обществени поръчкиМария Захариева
отдел Вътрешен одитКалина Радева
отдел Човешки ресурсиЮлияна Русева
отдел Информационни технологии Златко Стамов

Ръководители на експлоатационните райони:

Район Стара Загораинж. Петко Чернев
Район Добивинж. Милко Димитров
Район Казанлъкинж. Станислав Христов
Район Чирпанинж. Росен Паскалев (ВИД)
Район РадневоМитко Димитров
Район ПСДНивелин Николов

Ръководители ПСОВ:

ПСОВ Стара Загораинж. Стойчо Ангелов
ПСОВ Казанлък (Овощник)инж. Марияна Гочева
ПСОВ Радневоинж. Красимир Георгиев
ПСОВ Павел БаняИвелина Василева
ПСОВ Чирпанинж. Деян Христов

Loading