Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора, според статута си е дружество със 100% държавна собственост и има основна дейност – експлоатация и поддържане на водопроводната и канализационна система в общините от област Стара Загора.

Понастоящем структурата на ВиК Стара Загора е организирана на три нива под Упра­вителя. Първото ниво – Главен инженер и Ръководител Финансово-административна дейност, Второ ниво – Ръководители направления, заедно с основния управленски персонал по отдели и трето ниво е представено от 6 Регионални звена.

Дружеството се управлява и представлява от инж. Радостин Миланов

Мениджърският състав на дружеството в Централно управление:

Управителинж. Радостин Миланов
Главен инженер, Зам. управителинж. Николай Калудов
Направление Проектиинж. Пеньо Пейков
Н-е Финансово административна дейностСнежана Борисова
Н-е Водомерно стопанство и ПСДНивелин Николов
Финансово счетоводен отделДесислава Врайкова
отдел Водоснабдяванеинж. Севдалина Драгова
отдел Канализацияинж. Татяна Манчева
отдел Енергомеханиченинж. Александър Огнянов
отдел ГИСинж. Момчил Тодоров
отдел Техническиинж. Жаклина Смилянова
отдел Капитално строителствоинж. Виктор Вичев
отдел Управление на проектиинж. Милена Димитрова
отдел СигурностМитко Николов
отдел РеализацияБожидар Ширяков
отдел Водомерно стопанствоКрасимир Славов
отдел Обществени ПоръчкиПламен Вълков
отдел Вътрешен одитКалина Радева
отдел Човешки ресурсиЮлияна Русева
отдел ТРЗ Елена Казлачева
отдел Информационни технологии Златко Стамов

Ръководители на експлоатационните райони:

Район ПСДНивелин Николов
Район Стара Загораинж. Петко Чернев
Район Добивинж. Милко Димитров
Район Казанлъкинж. Станислав Христов
Район Чирпанинж. Живко Жечев
Район РадневоМитко Димитров

Ръководители ПСОВ:

ПСОВ Стара Загораинж. Стойчо Ангелов
ПСОВ Казанлък (Овощник)инж. Марияна Гочева
ПСОВ Радневоинж. Красимир Георгиев
ПСОВ Павел БаняИвелина Василева
ПСОВ Чирпанинж. Деян Христов

Loading