Контакти на Центровете за работа с клиенти и Управленията по райони

СТАРА ЗАГОРА - ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ

Телефон

042 251 728

Адрес

бул. „Митрополит М. Кусев“ № 7 (на пресечката с ул. Христо Ботев). Входа е от към бул. М.М. Кусев.

Електронна поща

klienti@wik-stz.com

Работно време

08:00 - 18:00 ч. / Приемане на техническа документация до 16:30 ч./

КАЗАНЛЪК - ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ

Телефон

0431 649 32

Адрес

ул. Свобода № 1 (в касовия салон до адм. сграда на ВиК ЕООД - Стара Загора, район Казанлък)

Електронна поща

klientikk@wik-stz.com

Работно време

08:00 - 17:00 ч.

ЧИРПАН - УПРАВЛЕНИЕ

Телефон

0416 925 69

0416 962 27

Адрес

6200 Чирпан ул. Шарампол №2

Електронна поща

klienti-ch@wik-stz.com

Работно време

08:00 - 17:00 ч.

РАДНЕВО - УПРАВЛЕНИЕ

Телефон

0882 302 047

Адрес

6260 Раднево ул. 23-ти септември №2

Електронна поща

klienti-r@wik-stz.com

Работно време

08:00 - 17:00 ч.

За въпроси, свързани с получени от абонатите SMS-и, моля обаждайте се на 0882 304 768 и 042 987 172.

В центровете за работа с клиенти и управленията по райони може да заплатите своите задължения за изразходвана вода и да заявите всички видове услуги предлагани от Дружеството, както следва:

  • Откриване, промяна или закриване на партида на ФЛ или ЮЛ

  • Издаване на справка за партида

  • Сключване на споразумение за разсрочване на задължения към В и К ЕООД

  • Издаване на справка по съдебни вземания

  • Съгласуване на проекти и скици

  • Издаване на окончателен договор и разрешение за присъединяване

  • Приемане на сигнали, заявления, жалби, предложения, въпроси и консултации

  • И други … във връзка с нашата дейност.