Контакти на Центровете за работа с клиенти и Управленията по райони

СТАРА ЗАГОРА - ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ

Телефон

042 251 728

Адрес

бул. „Митрополит М. Кусев“ № 7 (на пресечката с ул. Христо Ботев). Входа е от към бул. М.М. Кусев.

Електронна поща

klienti@wik-stz.com

Работно време

07:00 - 19:00 ч. / Приемане на техническа документация до 16:30 ч./

Адрес

бул. "Цар Симеон Велики" №28

Работно време

07:00 - 18:00 ч. / Приемане на техническа документация до 16:30 ч./

  • Откриване на партида
  • Закриване на партида
  • Промяна на партида
  • Временно преустановяване на ВиК услуги
  • Временно преустановяване на отчитане на водомер 
  • Възстановяване на ВиК услуги
  • Възстановяване на ВиК суми
  • Справки

КАЗАНЛЪК - ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ

Телефон

0431 649 32

Адрес

ул. Свобода № 1 (в касовия салон до адм. сграда на ВиК ЕООД - Стара Загора, район Казанлък)

Електронна поща

klientikk@wik-stz.com

Работно време

07:00 - 19:00 ч.

ЧИРПАН - УПРАВЛЕНИЕ

Телефон

0416 925 69

0416 962 27

Адрес

6200 Чирпан ул. Шарампол №2

Електронна поща

klienti-ch@wik-stz.com

Работно време

08:00 - 17:00 ч.

РАДНЕВО - УПРАВЛЕНИЕ

Телефон

0882 302 047

Адрес

6260 Раднево ул. 23-ти септември №2

Електронна поща

klienti-r@wik-stz.com

Работно време

08:00 - 18:00 ч.

За въпроси, свързани с получени от абонатите SMS-и, моля обаждайте се на 0882 304 768 и 042 987 172.