Експлоатационни райони обслужвани от Дружеството

Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора обслужва населените места от Старозагорска област. В региона на Дружеството има 225 населени места от 11 общини с население 307 140 жители (Към 31.12. 2021 г.)

Стара Загора – град включва Р-р Голеш и АТЗ; Дунавци; Беш Бунар; Под Гарата.

Стара Загора – изток включва селата Бенковски, Братя Кунчеви, Горно Ботево, Дълбоки, Колена, Люляк, Могила, Оряховица, Подслон, Преславен, Пшеничево, Плоска Могила, Руманя, Стамово, Хрищени, Боздуганово, Загоре, Коларово, Маджерито, М. Кадиево, Борилово, Змеево. Стара Загора – юг включва селата Бъдеще, Памукчии, Петрово, Стрелец, Бял Извор, Бяло Поле, Княжевско, Кравино, Опан, Пъстрен, Средец, Тракия, Ястребово, Венец, Столетово, Бащино, Васил Левски.

Стара загора – запад включва селата Арнаутито, Борово, Воденичарово, Калояновец, Козаревец, Ловец, Михайлово, Самуилово, Богомилово, Еленино, Елхово, Казанка, Кирилово, Лясково, Малка Верея, Ново Село, Остра Могила, Пряпорец, Ракитница, Руда, Сладък Кладенец, Ст. Заг. Бани, Сулица, Християново, Пъстрово.

Казанлък – град включва селищата Съхране, Сев. Кладенци, Габарево, Търничене, Тунджа запад.

Казанлък – запад включва селищата Манолово, Осетеново, Павел баня, Турия, Виден, Шейново, Дунавци, Ясеново, Г. Дряново, Габарево, Търничене, Скобелево, Асен, Долно Съхране, Горно Съхране, Тъжа, Александрово.

Казанлък – изток включва селищата Гурково, Конаре, Николаево, Нова Махала, Дъбово, Борущица, Тулово, Ветрен, Зимница, Мъглиж, Селце, Елхово, Ягода, Шаново, Юлиево, Паничерево, Едрево.

Казанлък – север включва селищата Овощник, Черганово, Бузовград, Средногорово, Розово, Кънчево, Ръжена, Горно Черковище, Копринка, Яз. Георги Димитров, Енина, Г. Изворово, Д. Изворово, Крън, Х. Димитрово, Шипка, Бузлуджа.

Чирпан – град включва ПС Ягач, ПС Марица, ПС Текира.

Чирпан – север включва селищата Яздач, Яворово, Ценово, Целина, Ст. Заимово, Ср. Градище, Свобода, Спасово, Рупките, Осларка, Могилово, М. Тръново, Изворово, Зл. Ливада, Зетево, Държава, Димитриево, Гита, Винарово.

Чирпан – запад включва селищата Бр. Даскалови, Верен, Г. Белово, Г. Н. Село, Г. Дол, Гранит, Д. Н. Село, К. Мариново, М. Дряново, Марково, Медово, Мирово, Найденово, Опълченец, Оризово, Партизанин, Плодовитово, Православ, Славянин, Съединение, Сърневец, Черна Гора.

Раднево – град – За В и К Сливен – включва селищата Пет Могили и Радецки.

За Стара Загора – включва селищата Стамово, Плоска Могила, Г. Ботево, Преславен – Могила, Венец – Столетово; от Червенаково: втч Раднево гр., втч Раднево с., т. гр. Гълъбово, външ. заг. Ч – во, за Венец – Ст-во, ВиК Сливен; от собств. в – ци: ПС Стамово 1, ПС Стамово 2, Г. Ботево клад., ПС Г. Ботево, ПС Землен, ПС Ковач.

Раднево – села – включва селищата Българене, Гледачево, Д. Атанасово, Диня, Землен, Знаменосец, Ковач, Ковачево, Рисиманово, Сърнево, Тихомирово, Тополяне, Трънково, Свободен, Полски Градец, Маца, Б. Бряг, Любеново, Константиновец, Трояново. Гълъбово -технически ръководител Гълъбово включва селищата Главан, Гълъбово, Искрица, Медникарово, Мусачево, Мъдрец, Обручище, Помощник, Априлово, Разделна, Великово.

Вижте интерактивна карта на експлоатационните райони

Приближете до вашето населено място и кликнете с левия бутон на мишката. Ще се появи надпис на експлоатационния район.

КЪМ КАРТАТА