Контакти при аварии

24 Часова безплатна телефонна линия

Телефон

0800 40 130

Район Стара Загора

Телефон

042  601 639; 042  601 648

Електронна поща

avarii@wik-stz.com 

Район Казанлък

Телефон

0431  637 48

Електронна поща

avariikaz@wik-stz.com

Допълнителна информация

Всеки ден от 17:00 до 08:00, както и през празнични и почивни дни позвънете на 0889 743 905

Район Чирпан

Телефон

0416  925 69

Електронна поща

dbinev@wik-stz.com

Допълнителна информация

В почивни дни позвънете на  088 227 1751

Район Раднево

Телефон при авария по водопроводната мрежа

0887 111 346

Телефон при авария по канализационната мрежа

0885 660 615

Допълнителна информация

От 17:00 до 08:00, както и през почивни дни позвънете на 0882 271 762

Район Гълъбово

Телефон

0889 719 037

Електронна поща

kkrumov@wik-stz.com

Водомерна работилница Стара Загора

Телефон

042 601 944; 0882 271 944

Електронна поща

vodomernasz@wik-stz.com