Контакти при аварии

24 Часова безплатна телефонна линия

Телефон

0800 40 130

Район Стара Загора

Телефон

042  601 639

042  601 648

Електронна поща

avarii@wik-stz.com 

Водомерна работилница

042  601 944

0882 391 944

Електронна поща

vodomernasz@wik-stz.com

Район Казанлък

Телефон

0431  637 48

Водомерна работилница

0431  624 12

0882 271 704

Електронна поща

avariikaz@wik-stz.com

Допълнителна информация

Всеки ден от 17:00 до 08:00, както и през празнични и почивни дни позвънете на 0889 743 905

Район Чирпан

Телефон

0882 966 555

 

Водомерна работилница

0882 266 658

0882 660 056 

Електронна поща

dbinev@wik-stz.com

Допълнителна информация

В почивни дни позвънете на  088 227 1751

Район Раднево

Телефон при авария по водопроводната мрежа

0887 111 346

Телефон при авария по канализационната мрежа

0885 660 615

Водомерна работилница

0882 302 047

Допълнителна информация

От 17:00 до 08:00, както и през почивни дни позвънете на 0882 271 762

Район Гълъбово

Телефон

0889 719 037

Водомерна работилница

0882 271 788

Електронна поща

kkrumov@wik-stz.com