ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ

Плащане по текуща разплащателна сметка за физически лица (граждани) – незабавно инкасо, директен дебит

Плащането по текуща разплащателна сметка е удобно – спестява Ви време, ефективно, извършва се автоматично и е сигурно. Може да се извършва в следните банки и техните клонове: ЦКБ, ДСК

За целта е необходимо да имате разкрита разплащателна сметка и да заявите желанието си писмено в клон на избрана от Вас банка. Сумите се удържат автоматично при подаване на заявка от ВиК ЕООД към съответната банка. Този вид плащане е възможно за всички абонати от общините, градовете и селата на територията на Дружеството.

Услугата “Плащане на битови сметки” в това число и задължения за вода се предлага от всички Български банки. Можете да се възползвате от нея, като се абонирате за съответната услуга онлайн чрез сайтовете или мобилните приложения на Вашето Интернет банкиране.

Плащане по банкови сметки за юридически лица (фирми)

ВАЖНО!!!

БЕЗКАСОВО РАЗПЛАЩАНЕ С БАНКОВ ПРЕВОД МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА САМО ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА – КЛИЕНТИ ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР

Плащанията се извършват по следните сметки:

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ

РАЙОН БАНКАBICIBAN
Стара ЗагораЦКБ АДCECBBGSFBG45 CECB 9790 1037 2874 00
Стара ЗагораБанка ДСКSTSABGSFBG96 STSA 9300 0020 0276 01
КазанлъкБанка ДСКSTSABGSFBG68 STSA 9300 0023 3743 14
КазанлъкЦКБ АДCECBBGSF BG32 CECB 9790 5037 2874 01
ЧирпанЦКБ АДCECBBGSF BG59 CECB 9790 5037 2874 00

НАБИРАТЕЛНИ СМЕТКИ

РАЙОН БАНКА BICIBAN
РадневоДСКSTSABGSF BG14 STSA 9300 0023 4232 04
ЧирпанДСКSTSABGSF BG11 STSA 9300 0023 4278 17

Loading