Осигурявайте достъп на инкасаторите!

Съдействайте за редовното отчитане на всички водомери във вашия вход, за да няма аномалии с общия водомер. Осигурявайте редовен достъп на инкасаторите във вашия дом, за да сте сигурни, че плащате толкова вода, колкото сте изразходили.

Ако се съмнявате в показанията на водомера си … поискайте проверка.

За да сте сигурни в точността на измерване на вашия водомер, имате право да поискате неговото изпитване. Метрологична проверка се извършва от оправомощени лица от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. На територията на област Стара Загора лицензирана изпитвателна лаборатория за метрологичен контрол е на фирма “Хидроконт”. Съгласно общите условия на Дружеството при изправен водомер тестването е за сметка на заявителя /клиента/.

На всеки 10 години трябва да проверявате дали водомерът Ви отчита правилно!

За дома

Уверете се, че в дома Ви няма никакви течове, тъй като в много домове има скрити течове. Отчетете водомера си преди и след период от два часа, през който не използвате вода. Ако показанията на водомера не са същите, това означава, че в дома Ви има теч.

Затваряйте добре кранчетата на чешмите. Поправяйте капещите кранчета, като подменяте уплътненията им. Вижте какви могат да бъдат загубите на вода при теч от чешмата (резултатите са от изследване направено от американска фирма)!

Знаете ли, че…

Ако кранчето Ви капе със скорост една капка в секунда, за една година може да изразходите повече от 10 кубически метра вода.

Всеки път, когато оставяте чешмата пусната без нужда, изразходвате по литър вода на всеки 6-7 секунди.

В банята

Ако си взимате душ всеки ден от седмицата, ще изразходвате толкова вода, колкото за две вани за същия период?
Тоалетните казанчета изразходват една трета от цялото количество вода, използвана в дадено домакинство?

За да проверите дали казанчето Ви тече сложете вътре безвредна боя. Ако казанчето Ви тече, боята ще се появи до 30 минути. Проверете казанчето си за износени, ръждясали или изкривени части. Повечето резервни части не са скъпи и лесно се намират и подменят.

Течовете

Заслушайте в шумовете. Има прости начини и средства да ги открием, за да спрем течовете навреме.

Потърсете съвет от инкасатора на района

Когато минава да измери водоползването, помолете го за съвет, той е професионалист, който може да Ви сигнализира при необичайно голяма консумация. Ако не сте имали допълнителни членове на семейството, отседнали при Вас, ако нищо не оправдава повишена консумация на вода, това означава, че някъде има теч!

Направете теста “анти-теч”

Проследете консумацията: запишете стойностите на водомера вечерта, а след това и сутринта. Сравнете ги. Ако има промяна, значи има теч. Внимание – през нощта не пускайте машина за пране или миене на съдове, нито пък водата.

Да направим заедно някои сметки

Чешма, която капе – 4 л. на час прави 35 000 л. на година!

Забравен маркуч в градината – 60 л. на час!
Спукан водопровод – до 80 л. на час!

Канализацията

Имаме нужда от съдействието на всички наши потребители, за да можем да поддържаме канализационната система в добро състояние. Като спазвате простите указания по-долу можете да помогнете за предотвратяването на запушвания и наводнения.

Никога: не пускайте в канала едри отпадъци, като мокри тоалетни кърпички, парцали, хартиени салфетки, памперси и др.; не изхвърляйте битови мазнини и машинни масла в канализацията; не изхвърляйте токсични материали в тоалетната чиния.

Loading