СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Уважаеми Клиенти,

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора Ви уведомява, че

през последните години зачестиха случаите на некачествено изпълнени сградни водопроводни и канализационни отклонения от фирми и лица със съмнителен опит и умения.

От това нееднократно произтичат и последващи негативи, както за клиентите, така и за дружеството ни дори и в гаранционния срок на същите.

С цел избягване на подобни ситуации и улесняване на нашите клиенти, „ВиК” ЕООД Стара Загора вече предлага следните услуги:

– Проектиране на сградни водопроводни и канализационни отклонения и улични водопроводни и канализационни мрежи

– Изграждане на сградни водопроводни и канализационни отклонения

– Изграждане на улични водопроводни и канализационни мрежи

Услугите предлагани за улеснение на клиентите са бързи, професионално и качествено изпълнени, с гаранция на вложените материали.

Заплащането се извършва на базата на изготвена оферта от „ВиК“ ЕООД- Стара Загора при предоставени изходни данни от заявителя.

Като оператор на ВиК мрежата на територията на област Стара Загора ние извършваме гаранционна и следгаранционна поддръжка на отклоненията за собствена сметка.

Изготвените ВиК проекти и последващото изграждане на обекти се извършва от високо квалифицирани специалисти с богат опит.

Дружеството има регистрация в Камарата на строителите за извършване на строителна дейност на обекти І-ІV-та група и обекти V-та група.

Loading