ПОМОГНЕТЕ ДА СПРЕМ ЗАДРЪСТВАНИЯТА В КАНАЛИЗАЦИЯТА

Помогнете да спрем задръстванията в канализацията!

Не изхвърляйте МОКРИ КЪРПИЧКИ в тоалетната!

Често, без да се замисляме, изхвърляме мокрите кърпички за еднократна употреба, и други неразтворими отпадъци в тоалетната, които попадайки в канализацията, я задръстват и затрудняват работата на пречиствателните съоръжения.

Това е свързано не само с големи разходи по отстраняването на аварии – разходи които плащаме всички ние, но води и до неприятни течове на отпадъчни води в нашите жилища, трудности в бизнеса ни, а в по-тежки случай може да доведе до замърсяване на подпочвените води.

Да помислим преди да изхвърлим отпадъка в тоалетната чиния вместо в кофата за боклук и да си спестим излишните разходи и главоболия!

Често, без да се замисляме, изхвърляме какви ли не отпадъци в тоалетната чиния или сифона на мивката – мокри кърпички, обемни отпадъци, остатъци от храна. Такива твърди, неразтворими във вода отпадъци засядат в чупките на канализацията и образуват наслагвания, които в един момент напълно препречват пътя на отпадъчната вода. И тя избива където и когато най-малко очакваме.

Задръстването на канализационната инфраструктура е коварен проблем, поради трудността за локализиране му и невъзможността да се установи и да се предотврати навреме, преди да е предизвикал тежки поражения по тръбопроводите и скъпоструващите пречистващи съоръжения.

Последиците са свързани не само със сложни, скъпоструващи операции по отстраняването на авариите и разходи, които утежняват сметките на всички нас, но най-вече е причина за много неприятни наводнявания на жилището с отпадъчни води, спукване на канализационни съоръжения в индустриални зони, които могат да попречат на бизнеса, а понякога дори и до замърсяване на подпочвените води.

Всички изброени тук по-долу отпадъци от нашето ежедневие са най-често причина за тежки аварии по мрежата за отвеждане на отпадъчната вода. Просто ги изхвърлете в кофата за боклук и си спестете излишните главоболия и нежелани неочаквани разходи:

Превързочни и хигиенни материали (тампони, превръзки, мокри тоалетни и бебешки кърпички за еднократна употреба)

Почистващи средства (мокри кърпи за прах и всякакви други средства за почистване на мебели, под, прозорци)

Кондоми

Памучни козметични материали (тампони за почистване на грим, клечки за уши)

Конци за зъби, лентички за избелване на зъби

Коса и козина/пера от домашни любимци

Котешки тоалетни

Ножчета за бръснене, спринцовки

Картонени, пластмасови и найлонови опаковки ( от медикаменти например)

Фасове и боклуци в пепелника

Животински мазнини

Хранителни остатъци (утайка от кафе, неупотребена храна)

Поставете кошчета в санитарните възли, използвайте филтри и задържащи решетки на сифоните. Горещите мазнини и хранителните остатъци отделяйте в отделен съд и ги изхвърлете в кофата за боклук след като това е възможно.

Вижте последствията и това, което се налага да почистват нашите колеги от канализацията!!!

Loading