От 1993 г. 22 март се отбелязва като Световен ден на водата. 22 години по-късно този ден обединява вниманието  на всички нации и го насочва към бъдещето. Защото „Водата е живот“.

През 2024 година Световният ден на водата е под мотото „Вода за Мир”.

Водата може да създаде мир или да предизвика конфликт. Когато водата е оскъдна или замърсена, или когато хората се борят за достъп, напрежението може да нарасне. Като си сътрудничим по отношение на водата, можем да балансираме нуждите от вода на всички и да помогнем за стабилизирането на света.

Просперитетът и мирът разчитат на водата. Тъй като нациите управляват изменението на климата, масовата миграция и политическите вълнения, те трябва да поставят сътрудничеството във връзка с водата в основата на своите планове.

Водата обаче може да се бори с изменението на климата. Устойчивото управление на водите е от основно значение за изграждането на устойчивост на обществата и екосистемите и за намаляване на въглеродните емисии. Всеки има своята роля – действията на индивидуално и домакинско ниво са жизненоважни.

Във връзка с отбелязване на Световния ден на Водата – 22 март, тази година „ВиК ЕООД Стара Загора“ се включва в доброволческа инициатива, организирана от „Български ВиК холдинг“ ЕАД и Министерството на регионалното развитие и благоустройство.  

Служители на „ВиК ЕООД  Стара Загора“ ще засадят 170 дръвчета на следните обекти, обслужвани от Дружеството:

-СОЗ резервоар „Ниска зона – Стара Загора; ПСОВ Стра Загора, ПСОВ Казанлък, село Овощник, ЦПС Казанлък, ПСОВ Раднево, Дренажно водохващане „Ясеново,ПС Голям дол, ПС Бялата вода, ПС Марица. 

   Една капка вода е нещо възхитително –  винаги избира пътя на най – малкото            съпротивление!