ЦЕНИ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

Цена за доставяне на вода3.026 лв./m3
Цена за отвеждане на отпадъчни води0.267 лв./m3
Цена за пречистване на отпадъчни води – Битови и и приравнените към тях обществени, търговски0.546 лв./m3
Цена за пречистване на отпадъчни води – Промишлени и Стопански
Степен на замърсяване 10.610 лв./m3
Степен на замърсяване 20.894 лв./m3
Степен на замърсяване 31.329 лв./m3
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВиК ЕООД – гр. Сливен)0.969 лв./m3

*цените са без включен ДДС и влизат в сила от 01.01.2023

Комплексната крайна цена за битови и приравнените към тях абонати, ползващи трите услуги – доставяне, отвеждане, пречистване с включен ДДС е 4,61 лв./м3

Крайната цена се състои от сумата на цените на видовете услуги приложими за съответното населено място:

Водоснабдяване + Отвеждане на канални води (Канализация) + Пречистване на отпадъчни води

Например едно домакинство би имало следната сметка:

Вариант 1

вкл. трите вида у-ги

(общински градове)

Вид услугалв/m3
Водоснабдяване3.026
Канализация0.267
Пречистване0.546
Сума:3.839
ДДС 20%0.7678
Обща цена4.6068
Крайна цена4.61

Вариант 2

вода+канализация

Вид услугалв/m3
Водоснабдяване3.026
Канализация0.267
Пречистванебез
Сума:3.293
ДДС 20%0.659
Обща цена3.952
Крайна цена3.95

Вариант 3

само вода

(в по-голяма част от селата)

Вид услугалв/m3
Водоснабдяване3.026
Канализациябез
Пречистванебез
Сума:3.026
ДДС 20%0.6052
Обща цена3.6312
Крайна цена3.63

ЦЕНИ ЗА ПАРТИДИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

ВИД УСЛУГАЦЕНА БЕЗ ДДСЦЕНА С ДДС
1Откриване на партида с един водомер25.0030.00
2Откриване на партида за втори и следващ водомер в един имот (апартамент)10.0012.00
3Смяна на партида – население5.006.00
4Смяна на партида – обществен сектор12.5015.00
5Издаване на справка за партида или абонат/ Издаване на удостоверение за наличие и липса на задължения5.006.00

Цените влизат в сила от 01.01.2019 г.

ЦЕНА ЗА ПРОВЕРКА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ВИД УСЛУГАЦЕНА БЕЗ ДДСЦЕНА С ДДС
1Цена за проверка на разпределение от общ водомер86.32103.58

Във връзка с предлаганата услуга на клиенти на Дружеството за проверка на състоянието на ситемата за отчитане на потреблението на питейна вода от комисия, при постъпила молба от представители на етажната собственост, се начислява такса в случаите, когато разпределението е до 20% и проверката е с повторно заявление.

Цената е в сила от 01.02.2018 г.

ЦЕНИ ЗА РЕМОНТ И ПОДМЯНА НА ВОДОМЕРИ

НОМЕНКЛАТУРА НА УСЛУГАЕД.ЦЕНА БЕЗ ДДСДДСКРАЙНА ЦЕНА
1Пломбиране на водомер
– отиване и връщане
– пломбиране на холендрите
15.003.0018.00
2Подмяна с нов едноструен водомер – 1/2″ и 3/4″ – в т. ч.
– нов водомер – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
60.0012.0072.00
3Подмяна с нов едноструен водомер – 1/2″ и 3/4″ – собственост на клиента – в т. ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
21.254.2525.50
4Подмяна с нов многоструен водомер – 1″ – в т. ч.
– нов водомер – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
245.0049.00294.00
5Подмяна с нов многоструен водомер – 1″ – собственост на клиента – в т.ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
32.506.5039.00
6Подмяна с нов многоструен водомер – 1 1/4″ – в т. ч.
– нов водомер – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
262.5052.50315.00
7Подмяна с нов многоструен водомер – 1 1/4″ – собственост на клиента – в т. ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
35.007.0042.00
8Подмяна с нов многоструен водомер – 1 1/2″ – в т. ч.
– нов водомер – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
415.0083.00498.00
9Подмяна с нов многоструен водомер – 1 1/2″ – собственост на клиента – в т. ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
47.509.5057.00
10Подмяна с нов многоструен водомер – 2″ – в т. ч.
– нов водомер – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
585.00117.00702.00
11Подмяна с нов многоструен водомер – 2″ – собственост на клиента – в т. ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
55.0011.0066.00
12Метрологична проверка на водомер 1/2″ и 3/4″, 3-5м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
57.5011.5069.00
13Метрологична проверка на водомер 1/2″ и 3/4″, 3-5м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
47.509.5057.00
14Метрологична проверка на водомер 1″, 7м3/ч или 10м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
72.5014.5087.00
15Метрологична проверка на водомер 1″, 7м3/ч или 10м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
57.5011.5069.00
16Метрологична проверка на водомер 1 1/4″, 12м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
95.0019.00114.00
17Метрологична проверка на водомер 1 1/4″, 12м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
62.5012.5075.00
18Метрологична проверка на водомер 1 1/2″, 20м³/ч в срок на годност или изтекъл такъв – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
112.5022.50135.00
19Метрологична проверка на водомер 1 1/2″, 20м³/ч в срок на годност или изтекъл такъв – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
72.5014.5087.00
20Метрологична проверка на водомер 2″, 30м³/ч в срок на годност или изтекъл такъв – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
142.5028.50171.00
21Метрологична проверка на водомер 2″, 30м³/ч в срок на годност или изтекъл такъв – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
85.0017.00102.00
22Препрограмиране на предавателен модул – в т. ч.
– програмиране на модула спрямо показанията на водомера
– отиване и връщане
22.504.5027.00
23Подмяна на предавателен модул повреден или изгубен от абоната – в т. ч.
– монтаж на нов предавателен модул
– програмиране на модула спрямо показанията на водомера
– отиване и връщане
160.0032.00192.00
24Подмяна на водомер повреден от абоната работещ с предавателен модул – в т. ч.
– демонтаж на повредения водомер
– монтаж на новия водомер
– програмиране на модула спрямо показанията на водомера – отиване и връщане
77.5015.5093.00
25Подмяна на водомер с предавателен модул повреден от абоната – в т. ч.
– демонтаж на повредения водомер
– монтаж на новия водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
187.5037.50225.00
26Подмяна на СК 1/2″ и 3/4″ с нов собственост на оператора – в т. ч.
– СК
– монтаж на СК
– отиване и връщане
30.006.0036.00
27Подмяна на СК 1/2″ и 3/4″ с нов собственост на клиента – в т. ч.
– монтаж на СК
– отиване и връщане
20.004.0024.00
28Подмяна на СК 1″ и 1 1/4″ с нов собственост на оператора – в т. ч.
– СК
– монтаж на СК
– отиване и връщане
62.5012.5075.00
29Подмяна на СК 1″ и 1 1/4″ с нов собственост на клиента – в т. ч.
– монтаж на СК
– отиване и връщане
27.505.5033.00
30Подмяна на СК 1 1/2″ и 2″ с нов собственост на оператора – в т. ч.
– СК
– монтаж на СК
– отиване и връщане
92.5018.50111.00
31Подмяна на СК 1 1/2″ и 2″ с нов собственост на клиента – в т. ч.
– монтаж на СК
– отиване и връщане
37.507.5045.00
32Подмяна на СК 2 1/2″ и 3″ с нов собственост на оператора – в т. ч.
– СК
– монтаж на СК
– отиване и връщане
162.5032.50195.00
33Подмяна на СК 2 1/2″ и 3″ с нов собственост на клиента – в т. ч.
– монтаж на СК
– отиване и връщане
43.758.7552.50
34Монтаж на удължител6.001.207.20
35Монтаж на месингов холендър за водомер 1/2″ и 3/4″7.501.509.00
36Монтаж на месингов холендър за водомер 1″8.751.7510.50
37Монтаж на месингов холендър за водомер 1 1/4″10.002.0012.00
38Монтаж на месингов холендър за водомер 1 1/2″12.502.5015.00
39Монтаж на месингов холендър за водомер 2″22.504.5027.00
40Монтаж на водомер с предавателен модул закупен от клиента – в т. ч.
– монтаж на нов водомер с радиомодул
– програмиране на радиомодула
– пломбиране на холендрите
– откриване на партида
– отиване и връщане
150.0030.00180.00
41Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения5.001.006.00
42Цена за продажба на водомерна шахта Dy 25 и Dy 32165.0033.00198.00
43Цена за продажба на водомерна шахта Dy 40220.0044.00264.00
44Цена за продажба на водомерна шахта Dy 50275.0055.00330.00
45Цена за продажба на водомерна шахта Dy 63330.0066.00396.00

Цените влизат в сила от 07.02.2022 г.

ЦЕНА ЗА ОТКРИВАНЕ И СМЯНА НА ПАРТИДА

НОМЕНКЛАТУРА НА УСЛУГАЕД.ЦЕНА БЕЗ ДДСДДСКРАЙНА ЦЕНА
1Откриване на партида25.005.0030.00
2За втори и следващ водомер в един имот (апартамент)10.002.0012.00
3Смяна на партида – население5.001.006.00
4Смяна на партида – обществен сектор12.502.5015.00

Цените влизат в сила от 07.02.2022 г.

ЦЕНИ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ЗА НЕРЕДОВНИ ПЛАТЦИ

ВИД УСЛУГАЦЕНА БЕЗ ДДСДДСКРАЙНА ЦЕНА
1Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на асфалтови настилки – при диаметър на тръбите до 1″ вкл.234.3146.86281.17
2Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на асфалтови настилки – при диаметър на тръбите до 2″ вкл.254.3150.86305.17
3Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на асфалтови настилки – при диаметър на тръбите над 2″344.3168.86413.17
4Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на тротоар – при диаметър на тръбите до 1″ вкл.90.1518.03108.18
5Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на тротоар – при диаметър на тръбите до 2″ вкл.110.1522.03132.18
6Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на тротоар – при диаметър на тръбите над 2″269.9353.99323.92
7Прекъсване и възстановяване на водоподаването без трайна настилка – при диаметър на тръбите до 1″ вкл.66.2213.2479.46
8Прекъсване и възстановяване на водоподаването без трайна настилка – при диаметър на тръбите до 2″ вкл.86.2217.24103.46
9Прекъсване и възстановяване на водоподаването без трайна настилка – при диаметър на тръбите над 2″ вкл.176.2235.24211.46
10Прекъсване и възстановяване на СВО чрез поставяне на заключващо устройство19.173.8323.00
11Прекъсване и възстановяване на СВО чрез сваляне на водомера29.175.8335.00

ЗАБЕЛЕЖКА:
Заплащането на разходите за прекъсване и възстановяване на водоснабдяването се извършва от потребителя
преди възстановяване на водоподаването и след изплатени всички задължения.

Цените са в сила от 28.06.2010г.

ЦЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКИ И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ

Технически услуги

ВИД УСЛУГАОБИКНОВЕНАОБИКНОВЕНАБЪРЗАБЪРЗА
Цена без ДДСЦена с ДДСЦена без ДДСЦена с ДДС
1Съгласуване на скица:
- формат А416.750020.100033.500040.2000
- формат А321.000025.200041.750050.1000
- формат по голям от А333.500040.200066.750080.1000
2Предоставяне на предварителни изходни данни за ПУП33.500040.200066.750080.1000
3Презаверяване на предварителни изходни данни за ПУП16.750020.100033.500040.2000
4Съгласуване на ПУП
- Съгласуване на схеми за ПУП 16.750020.100033.500040.2000
- Съгласуване на ПУП-ПП за линейни обекти до 500 м25.000030.000050.000060.0000
- Съгласуване на ПУП-ПП за линейни обекти над 500 м41.750050.100083.5000100.2000
5*Проучване и предоставяне на изходни данни за присъединяване към ВиК мрежите
- проучване и предоставяне на данни за проектиране на СВО 32.200038.640048.290057.9500
- проучване и предоставяне на данни за проектиране на СКО 32.200038.640048.290057.9500
- проучване и предоставяне на данни за проектиране на СВО и СКО 60.830073.000091.2500109.5000
- проучване и предоставяне на данни за временно водоснабдяване на строителна площадка32.200039.460048.290057.9500
6*Презаверяване на изходни данни за присъединяване към ВиК мрежите16.240019.490024.360029.2300
7Разглеждане и съгласуване на проект без външни връзки33.500040.200066.750080.1000
8*Разглеждане и съгласуване на проект за СВО/СКО /нелинеен обект/
СВО31.870038.240047.800057.3600
СКО31.870038.240047.800057.3600
СВО и СКО63.740076.490095.6000114.7200
9Разглеждане и съгласуване на проекти на линейни обекти:
- с дължина до 250 м33.500040.200066.750080.1000
- с дължина от 250 м до 500 м66.750080.1000133.5000160.2000
- с дължина от 500 м до 1000 м100.0000120.0000200.0000240.0000
- с дължина над 1000 м166.7500200.1000--
10Становище за присъединен обект33.500040.200066.750080.1000
11Становище за готовност на обекта за въвеждане в експлоатация41.750050.100083.5000100.2000
12Презаверяване на становище16.240019.490024.360029.2300
13Изготвяне на оферта за СМР16.6666720.00--
14Договор за присъединяване към ВиК мрежата - отдел Техническибез такса
15Договор за отвеждане и пречистване на производствени отпадъчни води - отдел Канализациябез такса
16Договор за временно водоснабдяване -отдел Техническибез такса
17Договор за доставка на вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води - отдел Реализациябез такса

Строителни услуги

ВИД УСЛУГАОБИКНОВЕНАЗАБЕЛЕЖКА
Цена без ДДСЦена с ДДС
1Услуга за осигуряване на условия за временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа293.23351.88включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възтановяване на настилки
2Услуга за осигуряване на условия за прекъсване на временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа642.12770.54включва: труд и м-ли на затапване на СВО до ул. водопровод с изкопни работи и възстановяване на настилка
3Услуга за осигуряване на условия за изграждане на постоянно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа
- до Ф 32 мм293.23351.88включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възстановяване на настилка
- до Ф 63 мм331.60397.92включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възстановяване на настилка
- до Ф 90 мм с водовземна скоба471.80566.16включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възстановяване на настилка
- до Ф 90 мм с тройник1461.381753.66включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възстановяване на настилка
4Услуга за осигуряване на условия за изграждане на връзка на строеж /обект/ към канализационната мрежа при същ. УРШ240.25288.30включва: труд и м-ли на връзката СКО и ул. Канализация при същ. РШ без изкопни работи и възстановяване на настилка
5Услуга за спиране на водоподаването на имот /строеж/ по искане на частен инвеститор60.2972.35включва: труд и транспорт работници

ЗАБЕЛЕЖКА:

Настоящата Заповед отменя Заповед № З-40/30.01.17г. и влиза в сила от 04.01.2021г.

За строителните услуги при по-особени случаи се правят индивидуални оферти.

С “*” са отбелязани регулираните услуги.

ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ ОТ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „ВОДИ“

Ценоразпис на извършваните услуги от изпитвателна лаборатория „Води“

Loading