ФОПИП - План за финансово и експлоатационно усъвършенстване

logo_FOPIP

ПРОГРАМА ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА И ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ ФОПИП

В периода от септември 2010 г. до септември 2011 г. във ВиК ЕООД Стара Загора бе реализиран Проект за разработването и прилагането на План за финансово и експлоатационно усъвършенстване (ФОПИП). Той бе проведен в рамките на Водния инвестиционен проект за град Стара Загора и финансиран с донорски средства от Немското Правителство, осигурени по инициатива на ЕБВР.

Консултанти по проекта бяха Берлинвасер Интернешънъл и техните български партньори от София Консултинг Груп.

DSC01001През септември-октомври 2010 експерти на Берлинвасер Интернешънъл в различни области (поддръжка и експлоатация, финанси, човешки ресурси, мениджмънт, IT и др.) посетиха дружеството и се запознаха с текущото състояние и организация на работа. В резултат на проведените срещи със съответните специалисти от ВиК Стара Загора през февруари 2011 г. бе изготвен план за действие и определени насоките и задачите за осъществяване на проекта.

Основната цел беше подобряване на търговската позиция на Дружеството чрез въвеждане на добри практики и подобряване на уменията на служителите чрез практически обучения.В рамките на проекта бяха проведени също така различни проучвания, сред които и анкета за удовлетвореността на клиентите. В рамките на това проучване бяха анкетирани над 200 души от различни възрастови групи. Освен ценната обратна връзка от клиентите на дружеството и множеството полезни изво­ди, анкетата спомогна за популяризиране на новооткрития Клиентски център, както и на уебсайта на дружеството.

IMG_0911През март 2011 на уебсайта на Дружеството бе организиран конкурс за девиз на ВиК Стара Загора. В конкурса се включиха участници от цяла България. Трите най-находчиви предложения бяха публикувани за гласуване в продължение на 1 месец. Вследствие вота на гражданите девиз на ВиК Стара Загора стана „Водата, без която не можем”, предложен от Магдалена Борисова от гр. Елена.

В рамките на ФОПИП проекта беше организирано работно посещение до Берлин. Група специалисти посети своите колеги от Berliner Wasserbtriebe (ВиК Берлин), където освен нагледна демонстрация на добрите практики в експлоатацията и организацията на дейностите, екипът на ВиК Стара Загора посети и Изложението за води и отпадъчни води, Wasser Berlin International 2011. Освен това бяха посетени и няколко строителни площадки, където различни компании във водния сектор представиха нови технологии и практики за рехабилитация и смяна на водопроводни и канализационни мрежи.

Вследствие на проекта и благодарение на компетентната намеса на консултантите в дефиниране на методите и мерките, някои добри решения и идеи намериха своята реализация. Бяха представени редица разработки, насоки и процедури като Система за обработка и следене на подадените жалби, Организационни процедури инкасо, насоки за PR кампании, Наръчник за усъвършенстване на експлоатацията, Отчетен модул по МСФО за нуждите на ЕБВР, Мениджърска информационна система, заедно с наръчник за използване, модел за определяне на тримесечни целеви нива по Райони и тех­нически групи, План за обучение на персонала за тригодишен период, както и други препоръки от страна на Консултанта.

IMG_2482Освен краткосрочните цели, проектът набеляза и немалко приоритети, към чиято реализация дружеството следва да се стреми в дългосрочен план, като намаляване на загубите на вода, монтиране на общи водомери и тяхното отчитане, мерки за повишаване на събираемостта, въвеждането на нови по-модерни и ефективни софтуерни продукти, нови политики при управлението на човешките ресурси и други мерки за подобряване дейността на Дружеството.

Непринудената приятелска атмосфера, която бе установена между двете страни и общия стремеж да се постигнат целите, улесниха изключително комуникацията между членовете на екипа по проекта, което допринесе за положителните резултати.Ръководството и персоналът на Дружеството показаха силен интерес при разработването и прилагането на подходящи ФОПИП мерки. Общата оценка за провеждането на проекта е положителна, за което, по мнение както на служителите на ВиК, така и на консултанта, спомогна професионалния подход от двете страни и изключително добронамерената атмосфера на работа.