ОПОС - Интегриран проект за Стара Загора

sewerage_voden_cycleСчитано от 19.07.2013 г. за срок от 10 месеца Община Стара Загора стартира изпълнението на водния проект „Интегриран проект за Стара Загора”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС) и включващ изграждане, рехабилитация и модернизиране на около 27 км канализационна мрежа и реконструкция на 2 км водопроводна мрежа.

Дейностите по проекта включват изпълнение на канализационна и водоснабдителна мрежа в кв. “АПК”, канализация на кв. „Кольо Ганчев-запад”, канализационна мрежа в с. Богомилово, Главен канализационен колектор по ул. “Княз Борис І” от ул.„Стефан Стамболов“ до ул.“Стефан Сливков“ и Отливен канал и дъждопреливник VII-3 в района южно от „Индустриална зона“.

Изпълнител на проекта е Обединение „ВОДЕН ПРОЕКТ СТАРА ЗАГОРА” .

В периода на строителство на горепосочените обекти се налагат технологични  спирания на водоподаването в засегнати зони за превключване на новоизграждащите се водопроводи, промивки и дезинфекции и изключване от експлоатация на вече подменените такива. Всички тези дейности изпълнителят на проекта ще съгласува с „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, с оглед ограничаване броят и времетраенето на спиранията на водоподаването за нашите клиенти.

Поради мащабността на проекта и високата сложност на изграждане на съоръженията, по различни причини в процеса на работа са възможни и непредвидени и аварийни спирания на водоподаването.

“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Стара Загора предварително се извинява за причиненото неудобство и препоръчва на всички свои абонати да не правят излишни презапасявания с питейна вода, тъй като спиранията на водоподаването ще бъде за не повече от 8 часа на ден.

За всяко по-продължително прекъсване на водоподаването, клиентите ни ще бъдат допълнително уведомявани.

Допълнителна информация може да се получи и от денонощния Дежурен на експлоатационен район „Стара Загора” на телефон 042/601 639 и 042/601 648.