Клиентски център – гр. Стара Загора, бул. „ Митрополит М. Кусев “ №7 от 07:00 ч. до 19:00 ч.

Клиентски център – гр. Стара Загора,бул. „ Цар Симеон Велики “ №28 от 07:00 ч. до 18:00 ч.

Клиентски център – гр. Казанлък, ул. „ Свобода “ № 1 от 07:00 ч. до 19:00 ч.

Паричен салон и работа с клиенти – гр. Чирпан, ул. „ Шарампол “ № 2 от 08:00 ч. до 18:00 ч.

Паричен салон и работа с клиенти – гр. Раднево, ул. „ 1 – ви май “ № 3 от 08:00 ч. до 18:00 ч.