На 31 януари, вторник, от 11:00 часа в конферентната зала на Бест Бутик хотел в Стара Загора ще се проведе информационен ден по проект №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД – Стара Загора. Участие в информационния ден ще вземат Иван Чолаков, областен управител на Област Стара Загора, както и кметът на град Стара Загора – Живко Тодоров.

click_blue Вижте цялата публикация…

Loading