Цени за ремонт и подмяна на водомери

Номенклатура на услуга Ед. цена без ДДС ДДС Крайна цена лв.
1 Пломбиране на водомер
– отиване и връщане
– пломбиране на холендрите
15.00 3.00 18.00
2 Подмяна с нов едноструен водомер – 1/2″ и 3/4″ – в т. ч.
нов водомер  – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
60.00 12.00 72.00
3 Подмяна с нов едноструен водомер – 1/2″ и 3/4″ – собственост на клиента – в т. ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
21.25 4.25 25.50
4 Подмяна с нов многоструен водомер – 1″ – в т. ч.
нов водомер  – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
245.00 49.00 294.00
5 Подмяна с нов многоструен водомер – 1″ – собственост на клиента  – в т.ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
32.50 6.50 39.00
6 Подмяна с нов многоструен водомер – 1 1/4″ – в т. ч.
нов водомер  – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
262.50 52.50 315.00
7 Подмяна с нов многоструен водомер – 1 1/4″ – собственост на клиента – в т. ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
35.00 7.00 42.00
8 Подмяна с нов многоструен водомер – 1 1/2″ – в т. ч.
нов водомер  – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
415.00 83.00 498.00
9 Подмяна с нов многоструен водомер – 1 1/2″ – собственост на клиента – в т. ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
47.50 9.50 57.00
10 Подмяна с нов многоструен водомер – 2″ – в т. ч.
нов водомер  – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
585.00 117.00 702.00
11 Подмяна с нов многоструен водомер – 2″ – собственост на клиента – в т. ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
55.00 11.00 66.00
12 Метрологична проверка на водомер 1/2″ и 3/4″, 3-5м3 в срок на годност или изтекъл такъв
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
57.50 11.50 69.00
13 Метрологична проверка на водомер 1/2″ и 3/4″, 3-5м3 в срок на годност или изтекъл такъв
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
47.50 9.50 57.00
14 Метрологична проверка на водомер 1″, 7м3/ч или 10м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
72.50 14.50 87.00
15 Метрологична проверка на водомер 1″, 7м3или 10м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
57.50 11.50 69.00
16 Метрологична проверка на водомер 1 1/4″, 12м3 в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
95.00 19.00 114.00
17 Метрологична проверка на водомер 1 1/4″, 12м3 в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
62.50 12.50 75.00
18 Метрологична проверка на водомер 1 1/2″, 20м³/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
112.50 22.50 135.00
19 Метрологична проверка на водомер 1 1/2″, 20м³/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
72.50 14.50 87.00
20 Метрологична проверка на водомер 2″, 30м³/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
142.50 28.50 171.00
21 Метрологична проверка на водомер 2″, 30м³/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
85.00 17.00 102.00
22 Препрограмиране на предавателен модул – в т. ч.
– програмиране на модула спрямо показанията на водомера
– отиване и връщане
22.50 4.50 27.00
23 Подмяна на предавателен модул повреден или изгубен от абоната – в т. ч.
– монтаж на нов предавателен модул
– програмиране на модула спрямо показанията на водомера
– отиване и връщане
160.00 32.00 192.00
24 Подмяна на водомер повреден от абоната работещ с предавателен модул – в т. ч.
– демонтаж на повредения водомер
– монтаж на новия водомер
– програмиране на модула спрямо показанията на водомера                                                                                     – отиване и връщане
77.50 15.50 93.00
25 Подмяна на водомер с предавателен модул повреден от абоната  – в т. ч.
– демонтаж на повредения водомер
– монтаж на новия водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
187.50 37.50 225.00
26

Подмяна на СК 1/2″ и 3/4″ с нов собственост на оператора – в т. ч.

– СК
– монтаж на СК
– отиване и връщане

30.00 6.00 36.00
27 Подмяна на СК 1/2″ и 3/4″ с нов собственост на клиента – в т. ч.
– монтаж на СК
– отиване и връщане
20.00 4.00 24.00
28 Подмяна на СК 1″ и 1 1/4″ с нов собственост на оператора – в т. ч.
– СК
– монтаж на СК
– отиване и връщане
62.50 12.50 75.00
29 Подмяна на СК 1″ и 1 1/4″ с нов собственост на клиента – в т. ч.
– монтаж на СК
– отиване и връщане
27.50 5.50 33.00
30 Подмяна на СК 1 1/2″ и 2″ с нов собственост на оператора – в т. ч.
– СК
– монтаж на СК
– отиване и връщане
92.50 18.50 111.00
31 Подмяна на СК 1 1/2″ и 2″ с нов собственост на клиента – в т. ч.
– монтаж на СК
– отиване и връщане
37.50 7.50 45.00
32 Подмяна на СК 2 1/2″ и 3″ с нов собственост на оператора – в т. ч.
– СК
– монтаж на СК
– отиване и връщане
162.50 32.50 195.00
33 Подмяна на СК 2 1/2″ и 3″ с нов собственост на клиента – в т. ч.
– монтаж на СК
– отиване и връщане
43.75 8.75 52.50
34 Монтаж на удължител 6.00 1.20 7.20
35 Монтаж на месингов холендър за водомер 1/2″ и 3/4″ 7.50 1.50 9.00
36 Монтаж на месингов холендър за водомер 1″ 8.75 1.75 10.50
37 Монтаж на месингов холендър за водомер 1 1/4″ 10.00 2.00 12.00
38 Монтаж на месингов холендър за водомер 1 1/2″ 12.50 2.50 15.00
39 Монтаж на месингов холендър за водомер 2″ 22.50 4.50 27.00
40 Монтаж на водомер с предавателен модул закупен от клиента  – в т. ч.
– монтаж на нов водомер с радиомодул
– програмиране на радиомодула
– пломбиране на холендрите
– откриване на партида
– отиване и връщане
150.00 30.00 180.00
41 Откриване и смяна на партида
откриване на партида 25.00 5.00 30.00
за втори и следващ водомер в един имот (апартамент) 10.00 2.00 12.00
смяна на партида – население 5.00 1.00 6.00
смяна на партида – обществен сектор 12.50 2.50 15.00
42 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения 5.00 1.00 6.00
43 Цена за продажба на водомерна шахта Dy 25  и Dy 32 165.00 33.00 198.00
44 Цена за продажба на водомерна шахта Dy 40 220.00 44.00 264.00
45 Цена за продажба на водомерна шахта Dy 50 275.00 55.00 330.00
46 Цена за продажба на водомерна шахта Dy 63 330.00 66.00 396.00

Цените влизат в сила от 07.02.2022 г.