Контакти / Центрове за работа с клиенти и Управления по райони

Клиентски център Стара Загора

 

Клиентски център Казанлък

 

Управление град Чирпан

 

Управление град Раднево

 

За въпроси, свързани с получени от абонатите SMS-и, моля обаждайте се на 0882 304 768 и 042/987 172

В центровете за работа с клиенти и управленията по райони може да заплатите своите задължения за изразходвана вода и да заявите всички видове услуги предлагани от Дружеството, както следва:

  • Откриване, промяна или закриване на партида на ФЛ или ЮЛ
  • Издаване на справка за партида
  • Сключване на споразумение за разсрочване на задължения към В и К ЕООД
  • Издаване на справка по съдебни вземания
  • Проучване и предоставяне на изходни данни за проектиране
  • Съгласуване на проекти и скици
  • Издаване на окончателен договор и разрешение за присъединяване
  • Приемане на сигнали, заявления, жалби, предложения, въпроси и консултации
  • И други … във връзка с нашата дейност.