ЦЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКИ И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ

 

Технически услуги
ВИД УСЛУГАОБИКНОВЕНАОБИКНОВЕНАБЪРЗАБЪРЗА
  Цена без ДДСЦена с ДДСЦена без ДДСЦена с ДДС
1Съгласуване на скица:    
 – формат А416.750020.100033.500040.2000
 – формат А321.000025.200041.750050.1000
 – формат по голям от А333.500040.200066.750080.1000
2Предоставяне на предварителни изходни данни за ПУП33.500040.200066.750080.1000
3Презаверяване на предварителни изходни данни за ПУП16.750020.100033.500040.2000
4Съгласуване на ПУП    
 – Съгласуване на схеми за ПУП16.750020.100033.500040.2000
 – Съгласуване на ПУП-ПП за линейни обекти до 500 м25.000030.000050.000060.0000
 – Съгласуване на ПУП-ПП за линейни обекти над 500 м41.750050.100083.5000100.2000
5*Проучване и предоставяне на изходни данни за присъединяване към ВиК мрежите
 – проучване и предоставяне на данни за проектиране на СВО32.200038.640048.290057.9500
 – проучване и предоставяне на данни за проектиране на СКО32.200038.640048.290057.9500
 – проучване и предоставяне на данни за проектиране на СВО и СКО60.830073.000091.2500109.5000
 – проучване и предоставяне на данни за временно водоснабдяване на строителна площадка32.200039.460048.290057.9500
6*Презаверяване на изходни данни за присъединяване към ВиК мрежите16.240019.490024.360029.2300
7Разглеждане и съгласуване на проект без външни връзки33.500040.200066.750080.1000
8*Разглеждане и съгласуване на проект за СВО/СКО /нелинеен обект/
 СВО31.870038.240047.800057.3600
 СКО31.870038.240047.800057.3600
 СВО и СКО63.740076.490095.6000114.7200
9Разглеждане и съгласуване на проекти на линейни обекти:
 – с дължина до 250 м33.500040.200066.750080.1000
 – с дължина от 250 м до 500 м66.750080.1000133.5000160.2000
 – с дължина от 500 м до 1000 м100.0000120.0000200.0000240.0000
 – с дължина над 1000 м166.7500200.1000
10Становище за присъединен обект33.500040.200066.750080.1000
11Становище за готовност на обекта за въвеждане в експлоатация41.750050.100083.5000100.2000
12Презаверяване на становище16.240019.490024.360029.2300
13Изготвяне на оферта за СМР16.6666720.00
14Договор за присъединяване към ВиК мрежата – отдел Техническибез такса
15Договор за отвеждане и пречистване на производствени отпадъчни води – отдел Канализациябез такса
16Договор за временно водоснабдяване -отдел Техническибез такса
17Договор за доставка на вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води – отдел Реализациябез такса
Строителни услуги
ВИД УСЛУГАОБИКНОВЕНАЗАБЕЛЕЖКА     
  Цена без ДДСЦена с ДДС       
1Услуга за осигуряване на условия за временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа293.23351.88включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възтановяване на настилки     
2Услуга за осигуряване на условия за прекъсване на временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа642.12770.54включва: труд и м-ли на затапване на СВО до ул. водопровод с изкопни работи и възстановяване на настилка     
3Услуга за осигуряване на условия за изграждане на постоянно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа     
 – до Ф 32 мм293.23351.88включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възстановяване на настилка      
 – до Ф 63 мм331.60397.92включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възстановяване на настилка      
 – до Ф 90 мм с водовземна скоба471.80566.16включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възстановяване на настилка      
 – до Ф 90 мм с тройник1461.381753.66включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възстановяване на настилка      
4Услуга за осигуряване на условия за изграждане на връзка на строеж /обект/ към канализационната мрежа при същ. УРШ240.25288.30включва: труд и м-ли на връзката СКО и ул. Канализация при същ. РШ без изкопни работи и възстановяване на настилка     
5Услуга за спиране на водоподаването на имот /строеж/ по искане на частен инвеститор60.2972.35включва: труд и транспорт работници     

ЗАБЕЛЕЖКА:

Настоящата Заповед отменя Заповед № З-40/30.01.17г. и влиза в сила от 04.01.2021г.

За строителните услуги при по-особени случаи се правят индивидуални оферти.

С “*” са отбелязани регулираните услуги.