Цени за партиди на потребители

 Вид услуга Цена без ДДС Цена с ДДС
1 Откриване на партида с един водомер 25.00 30.00
2 Откриване на партида за втори и следващ водомер в един имот (апартамент) 10.00 12.00
3 Смяна на партида – население 5.00 6.00
4 Смяна на партида – обществен сектор 12.50 15.00
5 Издаване на справка за партида или абонат/ Издаване на удостоверение за наличие и липса на задължения 5.00 6.00

Цените влизат в сила от 01.01.2019 г.