Цени на технически услуги

Вид услуга Обикновена Бърза Експресна
Цена без ДДС Цена с ДДС Цена без ДДС Цена с ДДС Цена без ДДС Цена с ДДС
1. Проучване и предоставяне на изходни данни за проектиране:
 – За обекти първа, втора, трета категория и всички обекти извън регулация 58.33 70.00 75.00 90.00
 – За обекти четвърта и пета категория 45.83 55.00 66.67 80.00
2. Писма за СОЗ 35.00 42.00 45.83 55.00
3. Съгласуване на скица без нанасяне на комуникации:
 – формат А4 12.50 15.00 16.67 20.00 20.83 25.00
 – формат А3 16.67 20.00 20.83 25.00 25.00 30.00
 – формат по голям от А3 25.00 30.00 33.33 40.00 41.67 50.00
4. Съгласуване на скица с нанасяне на комуникации:
 – формат А4 16.67 20.00 20.83 25.00 29.17 35.00
 – формат А3 20.83 25.00 29.17 35.00 37.50 45.00
 – формат по голям от А3 33.33 40.00 41.67 50.00 50.00 60.00
5. Предварителен договор за присъединяване към ВиК мрежата 16.67 20.00 25.00 30.00
6. Разглеждане и съгласуване на проект на нелинейни обекти – жилищни, административни, производствени и др. сгради 20.83 25.00 41.67 50.00
7. Разглеждане и съгласуване на ПУП за  нелинейни обекти и линейни обекти                        до 500 м 16.67 20.00 33.33 40.00
8. Разглеждане и съгласуване на ПУП за линейни обекти над 500 м 33.33 40.00 58.33 70.00
9. Разглеждане и съгласуване на проекти на линейни обекти:
 – с дължина до 250 м 33.33 40.00 41.67 50.00
 – с дължина от 250 м до 500 м 63.33 76.00 75.00 90.00
 – с дължина от 500 м до 1000 м 93.33 112.00 108.33 130.00
 – с дължина над 1000 м 125.00 150.00 150.00 180.00
10. Окончателен договор за присъединяване           към ВиК мрежата:
 – За обекти с РЗП до 100 м2 33.33 40.00 50.00 60.00
 – За обекти с РЗП до 300 м2 50.00 60.00 66.67 80.00
 – За обекти с РЗП от 300 м2 до 1000 м2 83.33 100.00 100.00 120.00
 – За обекти с РЗП над 1000 м2 125.00 150.00 141.67 170.00
11. Издаване на удостоверение, становище 12.50 15.00 16.67 20.00 20.83 25.00
12. Договор за доставка на вода 33.33 40.00 41.67 50.00 50.00 60.00
13. Изготвяне на оферта за СМР 16.67 20.00

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Преиздаване на изходни данни, пресъгласуване на скица, договор и др. се таксува 50 % от цената на услугата.

2. Oбикновена услуга – до 20 работни дни; Бърза услуга – до 5 работни дни; Експресна услуга – до 3 работни дни

Цените са в сила от 10.02.2017 г.

Управител,

инж. Румен Райков