Цени на водоснабдителните и канализационни услуги

Цена за доставяне на вода 3.026 лв./куб.м
Цена за отвеждане на отпадъчни води 0.267 лв./куб.м
Цена за пречистване на отпадъчни води – Битови и и приравнените към тях обществени, търговски  0.546 лв./куб.м
Цена за пречистване на отпадъчни води – Промишлени и Стопански 
            Степен на замърсяване 1 0.610 лв./куб.м
            Степен на замърсяване 2 0.894 лв./куб.м
            Степен на замърсяване 3 1.329 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор  (ВиК ЕООД – гр. Сливен)0.969лв./куб.м

* цените са без включен ДДС и влизат в сила от 01.01.2023

Комплексната крайна цена за битови и приравнените към тях абонати, ползващи трите услуги – доставяне, отвеждане, пречистване с включен ДДС е 4,61 лв./м3

Крайната цена се състои от сумата на цените на видовете услуги приложими за съответното населено място:

Водоснабдяване + Отвеждане на канални води (Канализация) + Пречистване на отпадъчни води

Например едно домакинство би имало следната сметка:

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
вкл. трите вида у-ги вода+канализация само вода 
(общински градове)   (в по-голяма част от селата) 
Вид услугалв/m3Вид услугалв/m3Вид услугалв/m3
Водоснабдяване3.026Водоснабдяване3.026Водоснабдяване3.026
Канализация0.267Канализация0.267Канализациябез
Пречистване0.546ПречистванебезПречистванебез
Сума:3.839Сума:3.293Сума:3.026
ДДС 20%0.7678ДДС 20%0.659ДДС 20%0.6052
Обща цена4.6068Обща цена3.952Обща цена3.6312
Крайна цена4.61Крайна цена3.95Крайна цена3.63

Архив новини:

Считано от 07.01.2021 г. са въведени цени на нови услуги отвеждане и пречистване в град Чирпан. За повече информация виж тук

Считано от 01.01.2016 г. са въведени цени на нови услуги отвеждане и пречистване в кв. Кольо Ганчев – Стара Загора. За повече информация виж тук

Считано от 01.11.2018 г. сеа въведени цени на нови услуги отвеждане и пречистване за всички абонати в село Богомилово, общ. Стара Загора и град Раднево. За повече информация виж тук