Цени на водоснабдителните и канализационни услуги

Цена за доставяне на вода  1,995 лв./куб.м
Цена за отвеждане на отпадъчни води  0,134 лв./куб.м
Цена за пречистване на отпадъчни води – Битови и и приравнените към тях обществени, търговски  0,379 лв./куб.м
Цена за пречистване на отпадъчни води – Промишлени и Стопански
            Степен на замърсяване 1  0,424 лв./куб.м
            Степен на замърсяване 2  0,607 лв./куб.м
            Степен на замърсяване 3  0,936 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор  (ВиК ЕООД – гр. Сливен) 0,562лв./куб.м

* цените са без включен ДДС и влизат в сила от 01.01.2020

Крайната цена се състои от сумата на цените на видовете услуги приложими за съответното населено място:

Водоснабдяване + Отвеждане на канални води (Канализация) + Пречистване на отпадъчни води

Например едно домакинство би имало следната сметка:

Вариант 1

вкл. трите вида у-ги

(общински градове)

Вариант 2

вода+канализация

Вариант 3

само вода

(в по-голяма част от селата)

Вид услуга лв/m3 Вид услуга лв/m3 Вид услуга лв/m3
Водоснабдяване 1.995 Водоснабдяване 1.995 Водоснабдяване 1.995
Канализация 0.134 Канализация 0.134 Канализация без
Пречистване 0.379 Пречистване без Пречистване без
Сума: 2.508 Сума: 2.129 Сума: 1.995
ДДС 20% 0.5016 ДДС 20% 0.4258 ДДС 20% 0.399
Обща цена 3.0096 Обща цена 2.5548 Обща цена 2.394
Крайна цена 3.01 Крайна цена 2.55 Крайна цена 2.39

Считано от 01.01.2016 г. се въвеждат цени на нови услуги отвеждане и пречистване в кв. Кольо Ганчев – Стара Загора. За повече информация виж тук

Считано от 01.11.2018 г. се въвеждат цени на нови услуги отвеждане и пречистване за всички абонати в село Богомилово, общ. Стара Загора и град Раднево. За повече информация виж тук