Цени на водоснабдителните и канализационни услуги

Цена за доставяне на вода  2.774 лв./куб.м
Цена за отвеждане на отпадъчни води  0.211 лв./куб.м
Цена за пречистване на отпадъчни води – Битови и и приравнените към тях обществени, търговски  0.452 лв./куб.м
Цена за пречистване на отпадъчни води – Промишлени и Стопански
            Степен на замърсяване 1  0.505 лв./куб.м
            Степен на замърсяване 2  0.741 лв./куб.м
            Степен на замърсяване 3  1.101 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор  (ВиК ЕООД – гр. Сливен) 0.860лв./куб.м

* цените са без включен ДДС и влизат в сила от 01.07.2022

Комплексната крайна цена за битови и приравнените към тях абонати, ползващи трите услуги – доставяне, отвеждане, пречистване с включен ДДС е 4,12 лв./м3

Крайната цена се състои от сумата на цените на видовете услуги приложими за съответното населено място:

Водоснабдяване + Отвеждане на канални води (Канализация) + Пречистване на отпадъчни води

Например едно домакинство би имало следната сметка:

Вариант 1

вкл. трите вида у-ги

(общински градове)

Вариант 2

вода+канализация

Вариант 3

само вода

(в по-голяма част от селата)

Вид услуга лв/m3 Вид услуга лв/m3 Вид услуга лв/m3
Водоснабдяване 2.774 Водоснабдяване 2.774 Водоснабдяване 2.774
Канализация 0.211 Канализация 0.211 Канализация без
Пречистване 0.452 Пречистване без Пречистване без
Сума: 3.437 Сума: 2.985 Сума: 2.774
ДДС 20% 0.6874 ДДС 20% 0.597 ДДС 20% 0.5548
Обща цена 4.1244 Обща цена 3.582 Обща цена 3.3288
Крайна цена 4.12 Крайна цена 3.58 Крайна цена 3.33

Считано от 07.01.2021 г. са въведени цени на нови услуги отвеждане и пречистване в град Чирпан. За повече информация виж тук

Считано от 01.01.2016 г. са въведени цени на нови услуги отвеждане и пречистване в кв. Кольо Ганчев – Стара Загора. За повече информация виж тук

Считано от 01.11.2018 г. сеа въведени цени на нови услуги отвеждане и пречистване за всички абонати в село Богомилово, общ. Стара Загора и град Раднево. За повече информация виж тук