Цени за ремонт и подмяна на водомери

Номенклатура на услуга Ед. цена без ДДС ДДС Крайна цена лв.
1 Пломбиране на водомер
– отиване и връщане
– пломбиране на холендрите
12.50 2.50 15.00
2 Подмяна с нов едноструен водомер – 1/2″ и 3/4″ – в т. ч.
– нов водомер  – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
52.50 10.50 63.00
3 Подмяна с нов едноструен водомер – 1/2″ и 3/4″ – собственост на клиента – в т. ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
17.50 3.50 21.00
4 Подмяна с нов многоструен водомер – 1″ – в т. ч.
– нов водомер  – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
237.50 47.50 285.00
5 Подмяна с нов многоструен водомер – 1″ – собственост на клиента  – в т. ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
28.00 5.60 33.60
6 Подмяна с нов многоструен водомер – 1 1/4″ – в т. ч.
– нов водомер  – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
252.50 50.50 303.00
7 Подмяна с нов многоструен водомер – 1 1/4″ – собственост на клиента – в т. ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
32.50 6.50 39.00
8 Подмяна с нов многоструен водомер – 1 1/2″ – в т. ч.
– нов водомер  – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
400.00 80.00 480.00
9 Подмяна с нов многоструен водомер – 1 1/2″ – собственост на клиента – в т. ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
42.50 8.50 51.00
10 Подмяна с нов многоструен водомер – 2″ – в т. ч.
– нов водомер  – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
577.50 115.50 693.00
11 Подмяна с нов многоструен водомер – 2″ – собственост на клиента – в т. ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
48.50 9.70 58.20
12 Метрологична проверка на водомер 1/2″ и 3/4″, 3-5м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
50.00 10.00 60.00
13 Метрологична проверка на водомер 1/2″ и 3/4″, 3-5м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
40.25 8.05 48.30
14 Метрологична проверка на водомер 1″, 7м3/ч или 10м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
67.50 13.50 81.00
15 Метрологична проверка на водомер 1″, 7м3/ч или 10м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
50.00 10.00 60.00
16 Метрологична проверка на водомер 1 1/4″, 12м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
90.00 18.00 108.00
17 Метрологична проверка на водомер 1 1/4″, 12м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
55.50 11.10 66.60
18 Метрологична проверка на водомер 1 1/2″, 20м³/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
107.50 21.50 129.00
19 Метрологична проверка на водомер 1 1/2″, 20м³/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
61.25 12.25 73.50
20 Метрологична проверка на водомер 2″, 30м³/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
132.50 26.50 159.00
21 Метрологична проверка на водомер 2″, 30м³/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
75.00 15.00 90.00
22 Препрограмиране на предавателен модул – в т. ч.
– програмиране на модула спрямо показанията на водомера
– отиване и връщане
20.00 4.00 24.00
23 Подмяня на предавателен модул повреден или изгубен от абоната – в т. ч.
– монтаж на нов предавателен модул
– програмиране на модула спрямо показанията на водомера
– отиване и връщане
157.50 31.50 189.00
24 Подмяна на водомер повреден от абоната работещ с предавателен модул – в т. ч.
– демонтаж на повредения водомер
– монтаж на новия водомер
– програмиране на модула спрямо показанията на водомера                                                                                     – отиване и връщане
72.50 14.50 87.00
25 Подмяна на водомер с предавателен модул повреден от абоната  – в т. ч.
– демонтаж на повредения водомер
– монтаж на новия водомер
– пломбиране на холендрите                                                              – отиване и връщане
182.50 36.50 219.00
26 Подмяна на СК 1/2″ и 3/4″ с нов собственост на оператора – в т. ч.                                                                                              – СК
– монтаж на СК
– отиване и връщане
27.50 5.50 33.00
27 Подмяна на СК 1/2″ и 3/4″ с нов собственост на клиента – в т. ч.
– монтаж на СК
– отиване и връщане
17.50 3.50 21.00
28 Подмяна на СК 1″ и 1 1/4″ с нов собственост на оператора – в т. ч.
– СК
– монтаж на СК
– отиване и връщане
58.75 11.75 70.50
29 Подмяна на СК 1″ и 1 1/4″ с нов собственост на клиента – в т. ч.
– монтаж на СК
– отиване и връщане
23.00 4.60 27.60
30 Подмяна на СК 1 1/2″ и 2″ с нов собственост на оператора – в т. ч.
– СК
– монтаж на СК
– отиване и връщане
97.50 19.50 117.00
31 Подмяна на СК 1 1/2″ и 2″ с нов собственост на клиента – в т. ч.
– монтаж на СК
– отиване и връщане
30.00 6.00 36.00
32 Подмяна на СК 2 1/2″ и 3″ с нов собственост на оператора – в т. ч.
– СК
– монтаж на СК
– отиване и връщане
157.50 31.50 189.00
33 Подмяна на СК 2 1/2″ и 3″ с нов собственост на клиента – в т. ч.
– монтаж на СК
– отиване и връщане
37.50 7.50 45.00
34 Монтаж на удължител 5.00 1.00 6.00
35 Монтаж на месингов холендър за водомер 1/2″ и 3/4″ 7.50 1.50 9.00
36 Монтаж на месингов холендър за водомер 1″ 11.25 2.25 13.50
37 Монтаж на месингов холендър за водомер 1 1/4″ 17.50 3.50 21.00
38 Монтаж на месингов холендър за водомер 1 1/2″ 22.50 4.50 27.00
39 Монтаж на месингов холендър за водомер 1 1/2″ 45.00 9.00 54.00
40 Монтаж на водомер с предавателен модул, закупен от клиента – в т.ч.
– монтаж на нов водомер с радиомодул
– програмиране на радиомодула
– пломбиране на холендрите
– откриване на партида
– отиване и връщане
125.00 25.00 150.00

Цените влизат в сила от 01.01.2019 г.