Цени за прекъсване и възстановяване на водоподаването за нередовни платци

Вид услуга Цена лв. без ДДС ДДС Цена  общо
1. Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на асфалтови настилки – при диаметър на тръбите до 1″ вкл. 234.31 46.86 281.17
2. Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на асфалтови настилки – при диаметър на тръбите до 2″ вкл. 254.31 50.86 305.17
3. Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на асфалтови настилки – при диаметър на тръбите над 2″ 344.31 68.86 413.17
4. Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на тротоар – при диаметър на тръбите до 1″ вкл. 90.15 18.03 108.18
5. Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на тротоар – при диаметър на тръбите до 2″ вкл. 110.15 22.03 132.18
6. Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на тротоар – при диаметър на тръбите над 2″ 269.93 53.99 323.92
7. Прекъсване и възстановяване на водоподаването без трайна настилка – при диаметър на тръбите до 1″ вкл. 66.22 13.24 79.46
8. Прекъсване и възстановяване на водоподаването без трайна настилка – при диаметър на тръбите до 2″ вкл. 86.22 17.24 103.46
9. Прекъсване и възстановяване на водоподаването без трайна настилка – при диаметър на тръбите над 2″ вкл. 176.22 35.24 211.46
10. Прекъсване и възстановяване на СВО чрез поставяне на заключващо устройство 19.17 3.83 23.00
11. Прекъсване и възстановяване на СВО чрез сваляне на водомера 29.17 5.83 35.00

ЗАБЕЛЕЖКА:
Заплащането на разходите за прекъсване и възстановяване на водоснабдяването се извършва от потребителя
преди възстановяване на водоподаването и след изплатени всички задължения.

Цените са в сила от 28.06.2010г.