Цена за проверка на разпределение

 Вид услуга Цена без ДДС Цена с ДДС
1. Цена за проверка на разпределение от общ водомер 86.317 103.58

 

Във връзка с предлаганата услуга на клиенти на Дружеството за проверка на състоянието на ситемата за отчитане на потреблението на питейна вода от комисия, при постъпила молба от представители на етажната собственост, се начислява такса в случаите, когато разпределението е до 20% и проверката е с повторно заявление.

Цената е в сила от 01.02.2018 г.