Фактури за вода - Април'2020

15 март 2020, Коментари Коментарите са изключени за Фактури за вода – Април’2020

Уважаеми клиенти,

Във връзка с въведените извънредни мерки, бихме желали да ви информираме, че фактурираните количества вода на територията на Дружеството за месец Април 2020 година ще бъдат начислени на база средномесечен разход. Всички фактури за селата ще бъдат издадени на 8 Април, а датите за фактуриране в градовете остават същите.

Напомняме Ви, че сроковете за плащане на задълженията за вода остават без промяна!