Закриване на клиентска партида

При закриване на клиентска партида ви е необходимо :

 

  • Попълнено заявление по образец за закриване на партида – при отказ от ВиК услуги
  • Нотариален акт 
  • Удостоверение за наследници 
  • Споразумение                           
  • Номер по регистрация ЕИК и/или по ЗДДС 
  • Договор за предоставяне на ВиК услуги – на потребителите на ВиК оператор гр.Ст.Загора 
  • Декларация – съгласие 
  • Споразумителен протокол 
  • Договор за наем

Всички услуги се извършват в Центъра за работа с клиенти на “В и К” ЕООД – Стара Загора, бул. “М.М.Кусев” 7 (на пресечката с ул. Христо Ботев). Вход към бул. М.М. Кусев, тел. 042/251 728 или по съответните центрове или управления по райони.

 Адресите на клиентските центрове и управленията по райони може да видите тук.

Електронни услуги, са достъпни онлайн само за регистрирани абонати на Е-фактуриране ВиК Стара Загора