Услуги

1. Откриване на партида

Моля подайте типово заявление в съответния район обслужващ населеното място. От тук можете да изтеглите:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

2. Закриване на партида

Моля подайте типово заявление в съответния район обслужващ населеното място. От тук можете да изтеглите:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДА

3. Временно преустановяване отчитането на водомера

Моля подайте типово заявление в съответния район обслужващ населеното място. Ние временно ще прекратим отчитането на Вашия имот. От тук можете да изтеглите:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ВИК УСЛУГИ

4. Ремонт на  водомери

Когато водомерът е повреден – Моля обадете се  на тел. 042/601-944; 0882/271 944 – за р-н Стара Загора или на информационните телефони в съответния район обслужващ населеното място  след което, при подадена заявка демонтирането се извършва от служебно упълномощено лице в присъствието на абоната, като се съставя двустранен протокол с данни за фабричния номер, показанията и състоянието на водомера

Ако се съмнявате в показанията на водомера си, поискайте проверка.

5. Откриване на водопроводни течове със специализирана апаратура.

6. Измерване на дебит с УЛТРАЗВУКОВ РАЗХОДОМЕР.

7. Откриване на водопроводно или кабелно трасе със специализирана апаратура.

8. Услуга с каналочистачна машина.

Моля обадете се  на тел. 042/601 639, 042/601 648 – за Стара Загора и на 0431/637 48 – за Казанлък – за да подадете заявка, след което ще посетим имота Ви и извършим услугата.

9. Включване към “ВиК” мрежата на съответното населено място – в съответния район обслужващ населеното място.

10. Съгласуване на скици за обекти със съществуващи външни  “ВиК” връзки

11. Съгласувателно писмо за „ СОЗ”

12. Предварителен договор за включване към “ВиК”  мрежата на населеното място

Моля подайте заявление в Център за работа с клиенти на “В и К” ЕООД – Стара Загора, на ул. Христо Ботев 56. Можете да изтеглите:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

13. Съгласуване на проекти за външни „ ВиК” връзки.

14. Окончателен договор за присъединяване към водопроводната и канализационната мрежа на населеното място.

Моля подайте заявление в Център за работа с клиенти на “В и К” ЕООД – Стара Загора, на ул. Христо Ботев 56. Можете да изтеглите:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР

Услугите по точки 10 ÷ 14 се извършват в Центъра за работа с клиенти на “В и К” ЕООД – Стара Загора, ул. “Христо Ботев” 56, тел. 042/251 728