Услуги

Всички услуги се извършват в Центъра за работа с клиенти на “В и К” ЕООД – Стара Загора, бул. “М.М.Кусев” 7  (на пресечката с ул. Христо Ботев). Вход към бул. М.М. Кусев, тел. 042/251 728 или по съответните центрове или управления по райони.

1. Откриване на партида

2. Закриване на партида

3. Временно преустановяване отчитането на водомера

Моля подайте типови заявления в съответния район обслужващ населеното място, коуто можете да изтеглите от секция Документи и формуляри

4. Ремонт на  водомери

Когато водомерът е повреден – Моля обадете се  във водомерна работилница в съответния район обслужващ населеното място  след което, при подадена заявка демонтирането се извършва от служебно упълномощено лице в присъствието на абоната, като се съставя двустранен протокол с данни за фабричния номер, показанията и състоянието на водомера

Ако се съмнявате в показанията на водомера си, поискайте проверка.

5. Откриване на водопроводни течове със специализирана апаратура.

6. Измерване на дебит с УЛТРАЗВУКОВ РАЗХОДОМЕР.

7. Откриване на водопроводно или кабелно трасе със специализирана апаратура.

8. Услуга с каналочистачна машина.

Моля обадете се  на тел. 042/601 639, 042/601 648 – за Стара Загора и на 0431/637 48 – за Казанлък – за да подадете заявка, след което ще посетим имота Ви и извършим услугата.

 9. Технически и строителни услуги:

 1. Съгласуване на скица
 2. Издаване на становище за предоставяне на предварителни изходни данни за изработване на ПУП
 3. Издаване на становище за съгласуване на проект за ПУП
 4. Издаване на становище за предоставяне на изходни данни и условия за присъединяване към ВиК мрежите
 5. Издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект
 6. Издаване на становище за присъединен към В и К мрежата обект
 7. Издаване на становище за готовност на обект за въвеждане в експлоатация
 8. Сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната и/или канализационната мрежи
 9. Сключване на договор за временно присъединяване към водоснабдителната мрежа
 10. Сключване на договор за предоставяне на услугите водоснабдяване, канализация и пречистване
 11. Заявление за осигуряване на условия за временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа
 12. Заявление за осигуряване на условия за прекъсване на временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа
 13. Заявление за осигуряване на условия за изграждане на постоянно захранване на строеж /обект/ към ВиК мрежата
 14. Заявление за спиране на водоподаването за имот /строеж/ по искане на частен инвеститор

Всички типови образци можете да намерите в секция Клиенти – Документи и формуляри