Търг с тайно наддаване за апартамент под наем

13 март 2015, Коментари Коментарите са изключени за Търг с тайно наддаване за апартамент под наем

tyrgСъс заповед №3-139 от 13.03.2015г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на необзаведено жилище, представляващо апартамент №10 с адрес гр.Павел баня, ул.Роза №63, жилищен блок №2, вход Б, етаж 1 с разгъната застроена площ 77,35 кв.м. и застроена площ 69,40 кв.м., от които жилищна част – 60,76 кв.м. и тераси – 8,64 кв.м., заедно с 4,30% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху общинска земя, състоящо се от: две самостоятелни стаи с тераси, самостоятелна кухня, обща баня и тоалетна и принадлежащото му избено помещение №10 с площ 11,90 кв.м.

Апартамента е след завършен ремонт, при който е направен: ремонт на водопроводната и електрическа инсталации; боядисване на дограмата; шпакловка и боядисване на стените; на подовете в стаите е поставен ламиниран паркет; в банята на стените и пода е поставен теракот; в кухнята и коридора на пода също е поставен теракот; монтирано е СКШ с мивка в кухнята. Наемателят трябва да оборудва банята с бойлер, мивка, батерия и тоалетна чиния. За направените разходи наемателя ще бъде обезщетен до размера на реално направените разходи, установен от представените в касата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД фактури, издадени на името на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, но не повече от 100 лв. (сто) лева за тоалетна чиния, 50 лв. (петдесет) лева за мивка, 50 лв. (петдесет) лева за батерия на фирма „Видима-Идеал”, 200 лв. (двеста) лева за бойлер. Дължимото обезщетение се прихваща с наемната цена на имота за съответния брой месеци.

Наемателя на имота ще бъде определен в открито заседание, което ще се проведе на 14.04.2015г. от 11.00 часа в административната сграда на Район Казанлък с адрес гр.Казанлък, ул.Свобода №1.

Тръжната документация може да бъде закупена на цена 30 лв. всеки работен ден от 8.00 до 11.30 и от 13.00 до 16.30 часа в стая № 6 в сградата на Район Казанлък с адрес гр.Казанлък, ул.Свобода №1.

Лицата, закупили тръжна документация имат право да направят оглед на имота през работните дни в интервала от 8.30 до 16.30 часа.
Началната цена за наемане на имота е 120 лева/месечно без ДДС.
Срокът за наемане на апартамента не може да бъде по-кратък от 1 година и по-дълъг от 8 години.

Заявленията за участие в търга ще се приемат в запечатан плик в Клиентски център в сградата на Район Казанлък с адрес гр.Казанлък, ул.Свобода №1 всеки работен ден от 8.00 до 11.30 часа и от 13.00 до 16.30 часа или по пощата, като в този случай на плика трябва изрично да се напише, че подателят изпраща заявление за участие в търга.

Крайният срок за входиране на заявленията в деловодството на Район Казанлък е 09.04.2015г. до 12.00 часа.

Оценката на кандидатите ще се извършва по формулата

(предложена наемна цена за месец (без ДДС)– 120)/120  + (срок за наемане в години – 1)/10