Студенти посетиха ПСОВ на ВиК

20 юни 2022, Коментари Коментарите са изключени за Студенти посетиха ПСОВ на ВиК

В началото на месец юни 2022 г. студенти от специалност „Екология и опазване на околната среда“ при Аграрен факултет към Тракийски университет Стара Загора, посетиха Пречиствателни станции за отпадъчни води в градовете Стара Загора и новоизградената в град Чирпан. По време на посещението бъдещите специалисти се запознаха със съоръженията и процеса по пречистване на отпадъчните води, както и значението и ползата от изградените пречиствателни станции за запазване на био равновесието и опазването на околната среда.