31 май 2012
31 май 2012, Коментари Коментарите са изключени за Семинар на тема “Загуби на вода”

В и К ЕООД Стара Загора организира семинар на тема „Загуби на вода – теория и практика за намаляване на неотчетените водни количества”, в който се включиха ръководителите на райони и технически групи от дружеството, както и техни колеги от ВиК дружествата на Добрич, Разград, Хасково, Кърджали и Благоевград.

Семинарът се проведе на 31 Май 2012, на Старозагорски минерални бани. Във въвеждащата част инж. Калудов представи значимостта на проблема със загубите на вода и необходимостта на съвременните ВиК организации да търсят оптимални решения за справяне с него.

Светлозар Желев запозна аудиторията с правната и регулаторната рамка на ВиК сектора, след което инж. Манчева и инж. Шиков представиха различните аспекти на загубите, причините за съществуването им и необходимостта от познаването им с цел набелязване на ефикасни мерки за ограничаването им. Те поставиха акцент върху неблагоприятните последици – икономически, търговски, социални и екологични, както и най-популярните методи за управлението на загубите на вода.

В своето изложение Явор Димитров, консултант по икономически и технически проблеми във ВиК сектора, представи административните аспекти на загубите на вода. Той засегна основният проблем със замерването на добитите и доставените количества вода, като представи полезни практически решения, чието навременно въвеждане би довело до изключително обнадеждаващи резултати.

В същия дух на представяне на добри практики продължи и презентацията на инж. Калудов, който запозна участниците с действителните резултати от няколко приложени технически решения и мерки в близките години в експлоатационни райони гр. Стара Загора, гр. Казанлък и гр. Гълъбово.

След тях проф. Ганчо Димитров представи най-новите методи и добри практики в управлението на загубите на вода чрез управление на налягането.

Семинара завърши с дискусия върху най-наболели проблеми и предизвикателства на ВиК Дружествата в България.