“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Стара Загора съобщава на всички свои потребители, че във връзка със силно намалял дебит на водоизточника на с. МИХАЙЛОВО  се въвежда режим на водоподаване в населеното място по следния график:

  Начало на режимът: 24.06.2024 г.

Спиране на водата през ден в часовете от 20:00 ч. до 06:00 часа на източната част на селото.

 Дни без вода – понеделник, сряда и петък

Умоляваме, всички потребители да се съобразяват с въведените ограничения и използват питейната вода по предназначение, а не за поливане на тревни и градински площи, миене на улици, моторни превозни средства и др.