“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Стара Загора съобщава на всички свои потребители, че във връзка със силно намалял дебит на  някои гравитачни водоизточници в община Чирпан ,  се въвежда режим на водоподаване за следните население места :

с. Стоян Заимово – Начало на режимът: 24.06.2024 г.

с. Спасово – Начало на режимът: 26.06.2024 г.

Спиране на водата всеки ден в часовете от 22:00 до 07:00 часа.

Умоляваме, всички потребители да се съобразяват с въведените ограничения и използват питейната вода по предназначение, а не за поливане на тревни и градински площи, миене на улици, моторни превозни средства и др.