“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Стара Загора съобщава на всички свои потребители, че във връзка със силно намалял дебит на някои гравитачни водоизточници в с. Ракитница и с. Лозен, се въвежда режим на водоподаване :

с. Ракитница – Начало на режимът: 25.06.2024 г.

Спиране на водата в следните дни от седмицата: Понеделник, Сряда, Петък от 22:00 часа до 07:00 часа


с. Лозен – Начало на режимът: 25.06.2024 г.

Спиране на водата всеки ден от седмицата от 22:00 часа до 07:00 часа

Умоляваме, всички потребители да се съобразяват с въведените ограничения и използват питейната вода по предназначение, а не за поливане на тревни и градински площи, миене на улици, моторни превозни средства и др.