“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Стара Загора съобщава на всички свои потребители, че във връзка със силно намалял дебит на  някои гравитачни водоизточници в община Николаево ,  се въвежда режим на водоподаване за следните население места :

Начало на режимът: 13.06.2024 г. с. Едрово

Без вода цялото населено място в часовете от 22:00 до 6:00 часа. В 6:00 часа водата се пуска за кв. Запад ( кв. Изток продължава да е без вода).На следващия ден, след нощното спиране, водата се пуска за кв. Изток. ( кв. запад продължава да е без вода)

Умоляваме, всички потребители да се съобразяват с въведените ограничения и използват питейната вода по предназначение, а не за поливане на тревни и градински площи, миене на улици, моторни превозни средства и др.