“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Стара Загора съобщава на всички свои потребители, че във връзка със силно намалял дебит на  някои гравитачни водоизточници в  община Гурково,  се въвежда режим на водоподаване за следните население места :

Начало на режимът: 17.06.2024 гс. Конаре

Спиране на водата всеки ден в часовете от 08:00 до 16:00 часа.

Умоляваме, всички потребители да се съобразяват с въведените ограничения и използват питейната вода по предназначение, а не за поливане на тревни и градински площи, миене на улици, моторни превозни средства и др.