“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Стара Загора съобщава на всички свои потребители, че във връзка със силно намалял дебит на  някои гравитачни водоизточници в  община Братя Даскалови ,  се въвежда режим на водоподаване за следните населени места:

с. Славянин  Начало на режимът: 24.06.2024 г.

с. Съединение Спиране на водата всеки ден в часовете от 22:00 до 07:00 часа.

Спиране на водата всеки ден в часовете от 22:00 до 07:00 часа.

с. Медово Спиране на водата всеки ден в часовете от 22:00 до 07:00 часа.

Умоляваме, всички потребители да се съобразяват с въведените ограничения и използват питейната вода по предназначение, а не за поливане на тревни и градински площи, миене на улици, моторни превозни средства и др.