Процедури по ЗОП преди 01.10.2014

 Открита процедура по ЗОП с предмет:
Доставка на водопроводни фитинги, фасонни части и материали за аварийни нужди
Процедурата е публикувана в АОП с идентификационен номер 00397-2014-0018 и уникален код 612423 на 30.06.2014 г.
 Открита процедура по ЗОП с предмет:
Доставка на един брой втора употреба каналопочистваща машина с възможност за рециклиране на отпадната вода за нуждите на “В и К” ЕООД град Стара Загора
Процедурата е публикувана в АОП с идентификационен номер 00397-2014-0017 и уникален код 611622 на 27.06.2014 г.
   Договаряне без обявление по ЗОП с предмет:
Текуща правна помощ и обслужване на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора
Процедурата е публикувана в АОП с идентификационен номер 00397-2014-0016 и уникален код 611195 на 26.06.2014 г.
 Открита процедура по ЗОП с предмет:
Доставка на нови колесни багер – товарачи за нуждите на “В и К” ЕООД град Стара Загора
Процедурата е публикувана в АОП с идентификационен номер 00397-2014-0015 и уникален код 610780 на 25.06.2014 г.
    Открита процедура по ЗОП с предмет:
Доставка на течен хлор, натриев хипохлорит и хлорна вар
Процедурата е публикувана в АОП с идентификационен номер 00397-2014-0014 и уникален код 610397 на 24.06.2014 г.
Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на В и К ЕООД на 01.09.2014 г. от 10:30 ч
 Открита процедура по ЗОП с предмет:
Доставка чрез лизингова компания на нови товарни високопроходими автомобили за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора”
Процедурата е публикувана в АОП с идентификационен номер 00397-2014-0013 и уникален код 609270 на 18.06.2014 г.
   Добавяне на Решение за промяна към процедура по ЗОП с предмет:
Събиране на просрочени вземания от неизрядни клиенти на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора”
Процедурата е публикувана в АОП с идентификационен номер 00397-2014-0010 и уникален код 608317 на 12.06.2014 г.
    Открита процедура по ЗОП с предмет:
Доставка на смазочни материали за нуждите на  „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора”
Процедурата е публикувана в АОП с идентификационен номер  00397-2014-0011 и уникален код 608301 на 12.06.2014 г.
   Открита процедура по ЗОП с предмет:
Доставка на горива за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора”
Процедурата е публикувана в АОП с идентификационен номер 00397-2014-0012 и уникален код 608326 на 12.06.2014 г.
   Открита процедура по ЗОП с предмет:
Събиране на просрочени вземания от неизрядни клиенти на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора”
Процедурата е публикувана в АОП с идентификационен номер 00397-2014-0010 и уникален код 605912 на 29.05.2014 г.
   Договаряне без обявление по ЗОП с предмет:
Текуща правна помощ и обслужване на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора
Процедурата е публикувана в АОП с идентификационен номер 00397-2014-0009 и уникален код 604260 на 20.05.2014 г.
Открита процедура по ЗОП с предмет:
Доставка на ферихлорид течен технически предназначен за утаяване на фосфати при пречистване на отпадъчни води от ПСОВ – Стара Загора
Процедурата е публикувана в АОП с идентификационен номер 00397-2014-0008 на 16.05.2014 г.
Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на В и К ЕООД на 16.07.2014 г. от 10:00 ч.
  Договаряне без обявление по ЗОП с предмет:
Текуща правна помощ и обслужване на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора
Процедурата е публикувана в АОП с идентификационен номер 00397-2014-0007 и уникален код 600418 на 23.04.2014 г.
Договарянето по обявената процедура ще се проведе в Заседателната зала на В и К ЕООД на 08.05.2014 г. от 14:00 ч.
  Открита процедура по ЗОП с предмет:
Доставка на флокулант (полиелектролит) за технологични нужди на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора
Процедурата е публикувана в АОП с идентификационен номер 00397-2014-0006 на 24.01.2014 г.
Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на В и К ЕООД на 25.04.2014 г. от 10:00 ч.
    Открита процедура по ЗОП с предмет:
Доставка на ферихлорид, течен, технически за технологични нужди на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора
Процедурата е публикувана в АОП с идентификационен номер 00397-2014-0005 на 24.01.2014 г.
Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на В и К ЕООД на 23.04.2014 г. от 10:00 ч.
 Открита процедура по ЗОП с предмет:
„Осигуряване на въоръжена физическа охрана на обектите и намиращото се на тяхната територия имущество на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора
Процедурата е публикувана в АОП с идентификационен номер 00397-2014-0004 на 24.01.2014 г.
Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на В и К ЕООД на 16.05.2014 г. от 10:30 ч.
  Открита процедура по ЗОП с предмет:
„Осигуряване на техническа охрана със сигнално охранителна техника /СОТ/ на обектите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Стара Загора”
Процедурата е публикувана в АОП с идентификационен номер 00397-2014-0003 на 23.01.2014 г.
Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на В и К ЕООД на 30.04.2014 г. от 09:30 ч.
 Открита процедура по ЗОП с предмет:
„Доставка на инертни материали за нуждите на “ВиК” ЕООД – гр. Стара Загора”
Процедурата е публикувана в АОП с идентификационен номер 00397-2014-0002 на 09.01.2014 г.
Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на В и К ЕООД на 21.03.2014 г. от 10:30 ч.
 Открита процедура по ЗОП с предмет:
„Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства”
Процедурата е публикувана в АОП с идентификационен номер 00397-2014-0001 на 07.01.2014 г.
Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на В и К ЕООД на 04.04.2014 г. от 9:00 ч.
 Открита процедура по ЗОП с предмет:
„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора”
Процедурата е публикувана в АОП с идентификационен номер 00397-2013-0023 на 27.12.2013 г.
Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на В и К ЕООД на 14.03.2014 г. от 10:00 ч.
 Открита процедура по ЗОП с предмет:
„Изготвяне на предпроектни проучвания и работни проекти за водоснабдителните и канализационни системи на територията обслужвана от “В и К” ЕООД – гр. Стара Загора”
Процедурата е публикувана в АОП с идентификационен номер 00397-2013-0022 на 13.12.2013 г.
Публикувано решение за промяна на 27.12.2013 г.
Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на В и К ЕООД на 12.03.2014 г. от 13:30 ч.
 Открита процедура по ЗОП с предмет:
„Доставка на нови колесни багер – товарачи за нуждите на “В и К” ЕООД град Стара Загора”
Процедурата е публикувана в АОП с идентификационен номер 00397-2013-0021 на 04.12.2013 г.
Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на В и К ЕООД на 05.02.2014 г. от 10:00 ч.