Проекти

Проекти финансирани по ОП “Околна среда 2007-2013”:

Община Раднево стартира изпълнението на водния проект за изграждане на ГПСОВ и разширение на ВиК мрежата

ОПОС – Интегриран проект за Стара Загора – строителство

Стара Загора – Интегриран воден проект

Община Казанлък – Интегриран воден проект – Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък

Община Казанлък – Изпълнител на инженеринговите дейности на Интегриран воден проект Етап 2

Чирпан – Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа

Раднево – Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ, изграждане и разширение на ВиК мрежата


Воден инвестиционен проект, финансиран със средства от ЕБВР 2007-2011

План за финансово и експлоатационно усъвършенстване /ФОПИП/, финансиран с гранд от Немското Правителство, осигурен по инициатива на ЕБВР 2010-2011