Програма за сигнализиране

7 януари 2020, Коментари Коментарите са изключени за Програма за сигнализиране

Ръководството на ВиК ЕООД – Стара Загора информира, че е разработена Програма за Сигнализиране, която дава възможност на всеки един служител без значение от заеманата длъжност или заинтересовано лице абсолютно независимо, поверително да информира  Одитния комитет на ВиК ЕООД гр. Стара Загора за нарушаване на законови разпоредби, вътрешно-нормативни правила и изисквания, професионални и етични норми.

Сигналът се подава в писмена форма на електронен или хартиен носител.

За гарантиране на конфиденциалността на служителите, подали тревожен сигнал се предприемат следните мерки:

  • открива се електронна пощенска кутия, до чиято парола и информация ще имат достъп единствено и само членовете на Одитния комитет;
  • подаване на сигнали на адреса на председателя на одитния комитет;

За решенията по постъпилите сигнали се дава писмен отговор на отправилия сигнала при спазване на условията за конфиденциалност.

АДРЕСИ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ:

e-mailoksignali@abv.bg

адрес: гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев“100, ет.5, офис 11 В, Веселка Николова Калайджиева

 

Прочетете ПРОГРАМА ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ на служители на ВиК ЕООД Стара Загора