Проверка на водомери

vodomer_repairСъгласно закона за измерванията, водомерите с номинален разход Qn ≤15 m3/h под 30 m³ трябва да минат на метрологична проверка проверяват за точност на всеки 5 години.

При водомери с 15 m3/h ≤ Qn ≤50 m3/h – периодичността на проверката е на 2 години

Метрологични проверки на водомерите се извършват в оправомощена лаборатории от ДАМТН.

Периодичността на проверките на индивидуалните водомери като средства за измерване и разпределение на изразходваното количество вода в сгради – етажна собственост, се извършва през 10 години за сметка на потребителя.

Водомерът може да се сваля за ремонт само от служител на нашето дружество, който изготвя протокол за демонтаж с данните за фабричния номер на водомера и показанията му. Протоколът се прави в два екземпляра и се подписва от абоната и нашия представител. Задължително след всяка проверка, ремонт на арматури и водомери, се пломбира холендъра на арматурно – водомерния възел от представители на „ВиК”. Всякакви манипулации, извършени без знанието на ВиК – Стара Загора, се смятат за нарушение и се санкционират.

Състоянието на водомерите се следи от нашите инкасатори, които след минаване за отчет по месечния график, дават информация за повредени водомери. Ако клиентът се съмнява в изправността на водомера, може да се обърне към Българския институт по метрология – сектор Стара Загора на ул. “Цар Симеон Велики” №108.