Изпитвателна лаборатория „ВОДИ“ Структурно звено към В и К ЕООД – Стара Загора, състоящо се от две направления  „Питейни води” и „Отпадъчни води”.

   Показатели за качеството на водата

    Показатели за качеството на водата – Стара Загора

    Показатели за качеството на водата – Казанлък

    Показатели за качеството на водата – Чирпан

    Показатели за качеството на водата – Раднево

 Списък  на продукти и показатели в обхват на акредитацията

 Списък на използваните методи за изпитване и вземане на проби 

 Управление на гъвкав обхват