Плащане по банков път

Плащане по текуща разплащателна сметка за физически лица (граждани) – незабавно инкасо, директен дебит

Плащането по текуща разплащателна сметка е удобно – спестява Ви време, ефективно, извършва се автоматично и е сигурно. Може да се извършва в следните банки и техните клонове: ЦКБ, ДСК

За целта е необходимо да имате разкрита разплащателна сметка и да заявите желанието си писмено в клон на избрана от Вас банка. Сумите се удържат автоматично при подаване на заявка от ВиК ЕООД към съответната банка. Този вид плащане е възможно за всички абонати от общините, градовете и селата на територията на Дружеството.

Услугата “Плащане на битови сметки” в това число и задължения за вода се предлага от всички Български банки. Можете да се възползвате от нея, като се абонирате за съответната услуга онлайн чрез сайтовете или мобилните приложения на Вашето Интернет банкиране.

Плащане по банкови сметки за юридически лица (фирми)

ВАЖНО!!!

БЕЗКАСОВО РАЗПЛАЩАНЕ С БАНКОВ ПРЕВОД МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА САМО ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦАКЛИЕНТИ ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР

Плащанията се извършват по следните сметки:

Разплащателни сметки

   РАЙОН  БАНКА BIC IBAN
Стара Загора ЦКБ АД CECBBGSF BG45 CECB 9790 1037 2874 00
Стара Загора Банка ДСК STSABGSF BG96 STSA 9300 0020 0276 01
Казанлък Банка ДСК STSABGSF BG68 STSA 9300 0023 3743 14
Казанлък ЦКБ АД CECBBGSF  BG32 CECB 9790 5037 2874 01
Чирпан ЦКБ АД CECBBGSF  BG59 CECB 9790 5037 2874 00

 Набирателни сметки

 РАЙОН  БАНКА  BIC IBAN
Раднево ДСК STSABGSF  BG14 STSA 9300 0023 4232 04
Чирпан ДСК STSABGSF  BG11 STSA 9300 0023 4278 17
Тополовград ДСК  STSABGSF  BG21 STSA 9300 0007 7861 93