Плащане по банков път

Плащане по текуща разплащателна сметка за физически лица (граждани) – незабавно инкасо, директен дебит

Плащането по текуща разплащателна сметка е удобно – спестява Ви време, ефективно, извършва се автоматично и е сигурно. Може да се извършва в следните банки и техните клонове:

ДСК; ОББ; Прокредитбанк; SG Експресбанк; Уникредит Булбанк; Райфайзенбанк

 За целта е необходимо да имате разкрита разплащателна сметка и да заявите желанието си писмено в клон на избрана от Вас банка. Сумите се удържат автоматично при подаване на заявка от ВиК ЕООД към съответната банка.

 Този вид плащане е възможно за всички абонати от общините, градовете и селата на територията на Дружеството.

Плащане по банкови сметки за юридически лица (фирми)

ВАЖНО!!!

БЕЗКАСОВО РАЗПЛАЩАНЕ С БАНКОВ ПРЕВОД МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА САМО ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦАКЛИЕНТИ ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР

Плащанията се извършват по следните сметки:

Разплащателни сметки

   РАЙОН  БАНКА BIC IBAN
Стара Загора Банка ДСК STSABGSF BG96 STSA 9300 0020 0276 01
Стара Загора  ЦКБ АД CECBBGSF  BG45 CECB 9790 1037 2874 00
Стара Загора  ОББ UBBSBGSF  BG14 UBBS 7824 1011 0306 10
Стара Загора  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК UNCRBGSF  BG81 UNCR 7630 1074 9974 02
Казанлък Банка ДСК STSABGSF BG68 STSA 9300 0023 3743 14
Казанлък  ЦКБ АД CECBBGSF  BG32 CECB 9790 5037 2874 01
Чирпан  ЦКБ АД CECBBGSF  BG59 CECB 9790 5037 2874 00

 Набирателни сметки

 РАЙОН  БАНКА  BIC IBAN
Казанлък  ОББ  UBBSBGSF  BG98 UBBS 7125 5020 5790 10
Раднево  ДСК STSABGSF  BG14 STSA 9300 0023 4232 04
Чирпан  ДСК STSABGSF  BG11 STSA 9300 0023 4278 17
Тополовград  ДСК  STSABGSF  BG21 STSA 9300 0007 7861 93