Откриване на партида

Необходими условия и документи:

  • Попълнено заявление по образец за откриване на партида   Заявление за откриване на партида
  •  Разрешение за строеж
  • Актуална скица на имота с нанесен подземен кадастър за имоти, намиращи се в регулация на населеното място
  • Копие от становището за изходни данни и условия за присъединяване към ВиК мрежите
  • Копие от проект част ВиК
  • Нотариален акт
  • Споразумение при собственост за титуляр на партидата (при повече от един собственик) При липса на споразумение, при невъзможност за сключване на споразумение (собственика/собствениците отсъстват), се прилага допълнителна Декларация за съгласие за прехвърляне на партида, когато един от собствениците отсъства 
  • Документи – справка за юридическо лице, номер на регистрация по ЕИК и/или по ЗДДС (при откриване на партида на юридически лица)
  • Липса на задължения към ВиК                                                                                                                                              

Всички услуги се извършват в Центъра за работа с клиенти на “В и К” ЕООД – Стара Загора, бул. “М.М.Кусев” 7 (на пресечката с ул. Христо Ботев). Вход към бул. М.М. Кусев, тел. 042/251 728 или по съответните центрове или управления по райони.

Адресите на клиентските центрове и управленията по райони може да видите тук.

Електронни услуги, са достъпни онлайн само за регистрирани абонати на Е-фактуриране ВиК Стара Загора

 

Цени

Откриване на партида
 •  Откриване на партида с един  водомер - цена без ДДС 25лв., с ДДС 30лв.
 • Откриване на партида за втори и следващ  водомер в един имот (апартамент) - цена без ДДС 10лв., с ДДС 12лв.