Оперативна програма околна среда 2014-2020

Първа копка за град Казанлък по инфраструктурен проект на ВиК ЕООД  за цялостна реконструкция на водопроводна мрежа в града ще се състои на официална церемоноя на  22.03.2022 г., 12:30 ч. в гр. Казанлък, бул. Освобождение, ЦПС Казанлък, на изхода на града към гр. Крън.  Към статията….
Първа копка за Стара Загора по инфраструктурен проект на ВиК ЕООД  за подмяна на близо 60 км водопроводна и канализационна мрежа в града ще се състои на 7 март, понеделник, от 12.30 часа, в град Стара Загора. Към статията….
Строителните дейности по Проект за 122 млн. лева на ВиК ЕООД Стара Загора стартират с Първа копка в гр. Чирпан.  Вижте статията……
На 28.07.2021г. от 11:00 ч. в гр. Чирпан на ул. Фридрих Енгелс / между ул. Сребрю Иванов и Околовръстен път/ ще се състои церемония по Първа Копка на строителен обект по проект №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД – Стара Загора. Вижте статията…
ВиК ЕООД-Стара Загора стартира мащабен проект, свързан с рехабилитация и доизграждане на водоснабдителната и канализационната мрежа. Проектът ще се реализира до края на 2023г. в градовете Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. Вижте статията….
На 15.10.2019 Водоснабдяване и Канализация ЕООД – Стара Загора подписа Административен договор реф. Д-34-101/15.10.2019 с рег. No. BG16M1OP002-1.016-0013-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Околна среда 2014-2020г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“. Вижте статията…
„Водоснабдяване  и  Канализация“ ЕООД,  гр.  Стара  Загора, подаде  проектно предложение за финансиране по процедура No BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на  ВиК  инфраструктура  “  по  ОП  „Околна  среда  2014 –2020“  (ОПОС). Вижте статията…