ОПОС 2014-2020 Визуализация на проект

ОБЕКТ 1 : РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА гр.СТАРА ЗАГОРА – ЮЖНА ЧАСТ
Подобект 1:
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр.Стара Загора – ДМА зони 1, 2, 3, 4, 5, 6-ЮГ и водопроводи ниска зона, съпътстващи реконструирана канализация Стара Загора
Подобект 2:
Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр.Стара Загора – водосбор на колектор по ул.“Славянска“ и колектори, включващи се в гл. кол. I
Виж напредък… Виж напредък…
ОБЕКТ 2 : РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА гр.СТАРА ЗАГОРА – СЕВЕРНА ЧАСТ
Подобект 1:
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр.Стара Загора – ДМА зони 6-СЕВЕР, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14
Подобект 2:
Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр. Стара Загора– водосбор на колектор по ул.“Боруйград“, дъждовен колектор и колектори, включващи се в Гл. Кол. I, II и II’
Виж напредък… Виж напредък…
ОБЕКТ 5 : РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГР. КАЗАНЛЪК
Подобект 1:
Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа гр.Казанлък – ДМА зони 1,2 и 3
Подобект 2:
Реконструкция на вътрешна разпределителна канализационна мрежа на гр.Казанлък
Виж напредък… Виж напредък…
ОБЕКТ 7 : РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА гр.ЧИРПАН
Подобект 1: Реконструкция  на вътрешна водопроводна  мрежа на гр. Чирпан Подобект 2: Реконструкция  на вътрешна канализационна  мрежа на гр. Чирпан
Виж напредък… Виж напредък…
ОБЕКТ 8 : ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ВОДОИЗТОЧНИК „МАРИЦА“ ОТ км.4+943 ДО ВОДОЕМ V=6500 м³ гр.ЧИРПАН
Виж напредък…
ОБЕКТ 4 : ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ВС „СТАРА ЗАГОРА – ДУНАВЦИ“ В УЧАСТЪКА ОТ СЪБИРАТЕЛНАТА ШАХТА НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ ДО ПРЕСИЧАНЕТО НА ПЪТ „гр. КАЗАНЛЪК – яз.КОПРИНКА“
Виж напредък…
ОБЕКТ 6 : ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ СЪБИРАТЕЛНА СТАЯ „САХРАНЕ“ ДО ВОДОЕМ V=2000 м³ на ЦПС, гр. КАЗАНЛЪК
Виж напредък…
ОБЕКТ 3 : РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД ОТ ВОДОЕМ V=11000м³ ДО ОБЛЕКЧИТЕЛНА ШАХТА №9, ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА „СТАРА ЗАГОРА – ВТОРО МАГИСТРАЛНО ОТКЛОНЕНИЕ“
Виж напредък…